Autoverzekering FAQ

Wanneer ben ik niet verzekerd met mijn voertuig?

Zelfs al heb je bij jouw verzekeraar een volledige omniumverzekering afgesloten, samen met een rechtsbijstandverzekering en bestuurdersverzekering, dan nog bestaan er situaties waarbij je niet verzekerd zal zijn. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende uitzonderingen waarbij je niet gedekt zal zijn door jouw autoverzekering(en).

Onverantwoord rijgedrag

Zin om te racen op de openbare weg? Verwacht dan niet dat jouw verzekeraar jouw levensgevaarlijke streken zal vergoeden indien het foutloopt. Los van de lichamelijke en materiële schade die je hiermee kan veroorzaken, kan je door onverantwoord te rijden ook levenslang met bijzonder zware financiële kosten af te rekenen krijgen.

Rijden zonder rijbewijs

Chauffeurs die geen rijbewijs hebben zullen niet worden vergoed door hun verzekering indien er zich een schadegeval voordoet, evenmin wanneer hun rijbewijs slechts tijdelijk is ingetrokken op het moment van het schadegeval.

Rijden onder invloed van drugs of alcohol

Er is geen enkele verzekeraar die een vergoeding uitkeert na een ongeval wanneer je als bestuurder positief test op gebruik van drugs of alcohol.

Ongevallen die met opzet zijn veroorzaakt

Als jouw verzekeraar vaststelt dat je oneerlijke bedoelingen had en een ongeval met opzet hebt veroorzaakt, dan zal je uiteraard geen vergoeding ontvangen. Je zal in dergelijk geval eerder worden vervolgd voor verzekeringsfraude. Je kan dus maar best niet trachten jouw verzekeraar op te lichten.

Bromfietsen met opgefokt vermogen

Jongeren die het vermogen van hun bromfiets opvoeren kunnen met ernstige financiële gevolgen geconfronteerd worden wanneer ze betrokken raken in een ongeval.

Wanneer een bestuurder met een opgevoerde bromfiets bijvoorbeeld een voetganger aanrijdt, dan zal de verzekeraar deze voetganger wel vergoeden, maar daarna een deel van dit bedrag terugeisen de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. Het hogere vermogen van de bromfiets levert immers extra risico op dat niet aan de verzekeraar is meegedeeld en dus niet door deze verzekeraar aanvaard is.

Niet-aangegeven ‘tuning’ van de wagen

Is tuning een grote hobby van je en klus je graag aan je voertuig? Vergeet dan niet om je verzekeraar op de hoogte te houden over bijvoorbeeld het reële vermogen van de motor en hoeveel accessoires je op je voertuig hebt gemonteerd. Jouw verzekeraar kan weigeren om tussenbeide te komen na een ongeval, of zijn tussenkomst beperken wanneer hij vaststelt dat jouw voertuig niet dezelfde kenmerken heeft zoals in het contract staat beschreven.

Doordat de risico’s kunnen gewijzigd zijn zonder jouw verzekeraar op de hoogte te stellen, kan deze dus beslissen om deze risico’s niet te aanvaarden, en om jou bij een schadegeval niet te vergoeden.

Niet betalen van premie van de verzekering

Je verzekeraar kan zich tegen je keren als jouw verzekeringspremie niet is betaald. Jij bent dan de verantwoordelijke en moet verplicht de slachtoffers van het ongeval vergoeden. In het ergste geval zal je tot ruim € 31.000,00 zelf dienen te betalen bij een ernstig ongeval.