Autoverzekering FAQ

Wat is het Schadeattest?

Het schadeattest is een document waarin elk schadegeval vervat zit dat zich gedurende de gedekte periode heeft voorgedaan, voor een maximale periode van 5 jaar, evenals het bedrag van de schadevergoeding betaald door de verzekeraar, al dan niet met de vermelding of deze vergoedingen voldaan werden krachtens artikel 29bis WAM-wet, en een vermelding van het feit dat de aansprakelijkheid van de bestuurder aangetoond, verdeeld, niet aangetoond of nog niet bepaald werd.

Indien je voor een andere verzekeraar wil kiezen, zal je dit schadeattest moeten kunnen voorleggen. Denk er ook aan dat je opzegging ten laatste 4 maanden voor de vervaldag van het verzekeringscontract moet plaatsvinden.

Je kan te allen tijde een schadeattest opvragen bij je verzekeraar. Binnen de 15 dagen na de vervaldag van je verzekeringscontract, wordt dit document je sowieso toegestuurd, zonder dat je daarvoor iets hoeft te doen. Je kan je schadeattest raadplegen of afdrukken via de website www.carattest.be. Je hebt op deze website echter wel een kaartlezer, je identiteitskaart en je pincode nodig om jouw identiteit te kunnen bevestigen.

Vergeet naast de premie ook zeker niet de precieze waarborgen te vergelijken in de offertes en voorwaarden van de verzekeraar indien je van plan bent om van verzekeraar te veranderen.