Autoverzekering FAQ

Waar wordt de prijs van de BA autoverzekering door bepaald?

De verplichte autoverzekering wordt ook de ‘Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering’ genoemd en dekt schade aan derden.

Een combinatie van diverse factoren bepalen de prijs die je zal betalen voor je autoverzekering, namelijk:

  • Jouw schadeverleden als bestuurder.
    Enkele jaren geleden gebruikten alle verzekeraars het uniforme bonus-malus systeem met dezelfde schaal. Tegenwoordig is het voor verzekeraars mogelijk om zelf een systeem te ontwerpen. In de praktijk komt dit echter nog sterk overeen met het voormalige bonus-malus-systeem. Het risico op schade wordt door een verzekeraar ingeschat op basis van het schadeverleden in de afgelopen vijf jaar. In een schadeattest vind je deze informatie terug. Je kunt dit opvragen bij je verzekeraar. Of er wel of niet een graad wordt toegekend aan beginnende bestuurders en hoe het schadevrij rijden wordt beloond, of ongevallen worden bestraft, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Bij het bepalen van de aanvankelijke premie kunnen deze verschillen van belang zijn, maar ook in de loop van tijd wanneer ongevallen plaatsvinden.
  • Een verzekering is goedkoper bij privégebruik en duurder bij professioneel gebruik.
  • Het beroep dat de bestuurder beoefent.
  • De premie is hoger als een voertuig meer vermogen (uitgedrukt in kW / kiloWatt) heeft.
  • De verzekeraar kan bestuurders een opleiding ‘defensief rijgedrag’ of andere vormen van preventie laten volgen waardoor de leeftijd van een bestuurder in min of meerdere mate meespeelt.
  • In welke regio/provincie je woont, of je in de stad of op het platteland woont, en bij sommige verzekeraars in welke straat/buurt je woont.

De combinatie van onder andere de hierboven genoemde factoren worden weerspiegelt in de prijs die je zal dienen te betalen voor je BA autoverzekering. Ras en geslacht mogen geen rol spelen.

Hou er rekening mee dat wanneer er veranderingen zijn in jouw situatie waarvan de verzekeraar mogelijk geen weet heeft, het verstandig is om de verzekeraar van deze veranderingen op de hoogte te brengen. Bijvoorbeeld wanneer een andere persoon regelmatig jouw auto gebruikt. Ook verandering van voertuig is informatie waar de verzekeraar iets aan heeft. Het is essentieel dat de verzekeraar weet welk voertuig hij moet verzekeren.