Autoverzekering FAQ

Gebruikelijke bestuurder

De gebruikelijke bestuurder is in de regel de persoon die een voertuig het meest gebruikt. In geval van twijfel kan je best alle gebruikelijke bestuurders vermelden. Op die manier ben je steeds verzekerd voor alle geregistreerde bestuurders in de polis van jouw autoverzekering.

Breng dus altijd je verzekeraar op de hoogte over alle bestuurders die met het voertuig de weg op zullen gaan. Geef zeker ook mee aan de verzekeraar dat bijvoorbeeld een van je kinderen af en toe gebruik maakt van het voertuig.

Bij aanvang van en tijdens de verzekeringsovereenkomst moet je jouw verzekeraar ook steeds op de hoogte houden van alle informatie die invloed kan hebben op de risicobeoordeling, zij het in de positieve of in de negatieve zin.

Daarom kan je het bestaan van een gebruikelijke bestuurder van het voertuig best niet bewust achterhouden. Wanneer er sprake is van een ongeval, kan de verzekeraar immers jouw onoprechtheid als voorwendsel gebruiken om een einde te maken aan het contract en/of om de terugbetaling te vorderen van de vergoedingen die aan het slachtoffer werden uitbetaald (recht van verhaal door de verzekeraar). Wanneer men spreekt over een dergelijk fraudegeval, zal hiervan bovendien melding worden gemaakt in de DATASSUR-databank. Door dergelijke fraude te plegen kan het nadien erg moeilijk worden om een andere verzekeraar te vinden die jou wil verzekeren.

Licht je verzekeraar ook in over informatie die in jouw voordeel speelt, bijvoorbeeld als je zoon of dochter die het voertuig af en toe gebruikt een cursus defensief rijden heeft gevolgd, of als jouw ouders reeds klant zijn, als je weinig kilometers aflegt met het voertuig, als je een voertuig samen met een bromfiets wil verzekeren, enz.