Autoverzekering FAQ

Wat is het verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap?

Alcoholintoxicatie is een meetbare, objectieve toestand die kan worden gemeten via bloedafname of door een blaastest.

Wanneer er een alcoholgehalte van meer dan 0,5 gram per liter bloed wordt vastgesteld bij een bloedafname, of meer dan 0,22 gram per liter uitgeademde lucht, dan is er sprake van alcoholintoxicatie.

Dronkenschap is een weerspiegeling van de feitelijke toestand waarin iemand zich bevindt. Deze staat van dronkenschap kan worden waargenomen door aanwijzingen zoals bloeddoorlopen ogen, tekenen van vermoeidheid, agressie, niet in een rechte lijn kunnen stappen, en andere zichtbaar gedrag.

Weinig gedronken en toch dronken?

Doordat elke persoon anders gebouwd is en op een andere manier kan omgaan met alcohol, is het mogelijk dat een persoon die door alcohol geïntoxiceerd is toch geen uiterlijke tekenen van dronkenschap vertoond. Sommige mensen kunnen zich overigens perfect ‘normaal’ gedragen nadat ze meer dan twee glazen bier of wijn hebben gedronken.
Andersom is het ook mogelijk dat een bestuurder die minder heeft gedronken dan de wettelijk toegelaten hoeveelheid alcohol tóch tekenen van dronkenschap vertoont. Dit kan gebeuren bij personen die vaak alcohol verbruiken, licht gebouwd zijn, of doordat ze alcohol hebben gebruikt in combinatie met drugs of medicijnen.

Verhaalrecht van de verzekeringsmaatschappij tegen dronken bestuurders

De gevolgen van geïntoxiceerd en dronken achter het stuur kruipen kunnen bijzonder ernstig zijn. De materiële & fysieke schade, of in het ergste geval de mogelijke overlijdens van slachtoffers die je als bestuurder kan maken bij een auto-ongeval, kan overigens op jou als bestuurder worden verhaald door de rechtbank en verzekeraar. Dit betekent dat de verzekeraar een groot deel van de schade kan terugeisen van jou indien de rechter oordeelt dat de oorzaak voor het ongeval waarin je betrokken was te wijten was door jouw staat van dronkenschap of intoxicatie!

Schadevergoedingen bij ongevallen veroorzaakt door dronkenschap of alcoholintoxicatie

Een ongeval waarin gemotoriseerde voertuigen en personen betrokken zijn, kan los van immens emotioneel en fysiek leed ook bijzonder zware financiële gevolgen hebben. Bij ernstige ongevallen bedragen de vergoedingen die moeten uitgekeerd worden door verzekeraars soms honderdduizenden euros. Indien je zelf de verantwoordelijke was voor het ongeval en dronken of geïntoxeerd was, dan zou de verzekeraar door zijn verhaalrecht uit te oefenen deze bedragen van jou kunnen terugvorderen.

De wet heeft echter beperkingen ingevoerd die de aansprakelijke bestuurder beschermd tegen dergelijke terugvorderingen door de verzekeraar. Deze beperkingen waren nodig om te vermijden dat de verantwoordelijke bestuurder en zijn/haar familie mogelijk de rest van hun leven zouden dienen te werken om enkel hun schuld te kunnen afbetalen voor de gevolgen van het ongeval.

De wettelijke beperkingen voor de mogelijke terugvordering van betaalde schadevergoedingen door de verzekeringsmaatschappij werden vastgelegd als volgt:

Schadevergoeding voor slachtoffer(s) door de verzekeraar te betalen Door verzekeraar terugvorderbaar bedrag
Tot € 10.411,53 De volledige schadevergoeding
Tussen € 10.411,53 en € 20.823,06 € 10.411,53
Tussen € 20.823,06 en € 61.973,38 50% van de schadevergoeding
Vanaf € 61.973,38 € 30.986,69