Autoverzekering dekkingen

Autoverzekering BOB bestuurder

Autoverzekering BOB bestuurderIndien jij BOB bent en dus niet hebt gedronken voordat je achter het stuur van een voertuig kruipt, dan kan je het best je eigen wagen gebruiken indien je door een vriend, kennis of andere persoon wordt gevraagd hem/haar naar huis te rijden doordat zij in dronken toestand verkeren.

Indien je echter als BOB met de wagen zou rijden die eigendom is van de personen die geĆÆntoxiceerd of dronken zijn, dan doe je er goed aan te controleren of het voertuig dat je gaat besturen volledig in orde is met de BA-autoverzekering en volledig verzekerd is met een omniumverzekering. Dit doe je om er 100% zeker van te zijn dat het voertuig verzekerd is mocht er een ongeval gebeuren onderweg.
Indien de wagen niet volledig is verzekerd, dan zal de eigenaar van de wagen jou verantwoordelijk kunnen houden om de schade te vergoeden, omdat jij in dergelijk geval aansprakelijke bestuurder bent!

Tip

Heden bestaan er polissen die standaard een BOB-dekking omvatten. Sommige van deze polissen verzekeren de schade die veroorzaakt werd door de BOB wanneer het gaat om familieleden (jij of een van je familieleden brengt een derde in zijn auto naar huis), of ze dekken de schade veroorzaakt door de BOB (een derde dus die jouw wagen bestuurt om jou of een van je familieleden veilig thuis te brengen).

Besteed extra aandacht aan dit aspect van de autoverzekering, gezien de gevolgen zeer ernstig kunnen zijn indien je zonder de juiste dekking iemand anders wil helpen als BOB!