Autoverzekering dekkingen

Autoverzekering BA Auto en aanvullende verzekeringen

Wie en wat verzekert de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering Auto (BA Auto)?

De verplichte autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die je met jouw auto aan anderen zou kunnen toebrengen. Aangezien de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto een wettelijk verplichte verzekering is, zijn er een aantal wettelijk bepaalde minimumvoorwaarden waaraan deze verzekering moet voldoen. De bij wet verplichte minimale waarborgen worden daarom door alle autoverzekeraars aangeboden in hun autoverzekering BA, maar de verzekeraar kan er zelf voor kiezen om bovenop de minimale standaardwaarborgen een nog ruimere waarborg te voorzien in de polis.

Schade toegebracht door iedere andere bestuurder die het voertuig bestuurt vallen ook onder je BA autoverzekering. Hiernaast is de aansprakelijkheid van een passagier ook verzekerd in het geval dat deze een ongeval zou veroorzaken. Alleen personen die d.m.v. diefstal of geweld de auto in hun bezit hebben gekregen zijn niet verzekerd.

Een geldige verzekering is verplicht voor ieder motorrijtuig dat zich op de openbare weg bevindt. Maak je gebruik van een aanhangwagen? Dan kun je er het beste voor zorgen dat deze ook verzekerd is, ook wanneer hij is losgekoppeld.

In wiens voordeel?

Een BA Autoverzekering vergoedt de schade die wordt toegebracht aan anderen : in de rechtspraak wordt de term derden hiervoor gebruikt. Hiermee wordt bedoeld de mensen bij jou in de auto en andere weggebruikers waaronder voetgangers, fietsers en mensen die een ander voertuig besturen. Onder derden worden ook de overige leden uit jouw gezin verstaan, zij zullen ook volledig worden vergoed voor eventuele opgelopen schade. Degene die het ongeval veroorzaakt wordt niet beschouwd als derde en is daarom niet verzekerd voor schade die hij aan zichzelf toebrengt.

Bepaalde weggebruikers zoals voetgangers, fietsers en passagiers worden beschouwd als “zwakke weggebruikers”. Zwakke weggebruikers hebben bij een aanrijding met een motorvoertuig op de openbare weg altijd recht op vergoeding van hun lichamelijke letsel. Dit is ook van toepassing wanneer zij zelf schuld hebben aan het ongeval, maar in dit geval moeten ze wel instaan voor de schade die ze eventueel aan anderen hebben aangericht.

Zoals de wet het heeft voorgeschreven biedt elke polis een waarborg ten voordele van derden: ze vergoedt hun lichamelijke letsels (verzorgingskosten, arbeidsongeschiktheid en het daaruit voortvloeiende inkomensverlies, vergoeding van nabestaanden bij dodelijke ongevallen,…), hun morele schade en de schade aan hun goederen.

Op welke manier kan het fout gaan?

Verzekeringen dekken de fouten van de bestuurders. Dat is niet meer dan logisch: het gaat immers om de zekerheid van de slachtoffers. Wel gelden er sancties bij niet reglementair gebruik van het voertuig :

 • deelnemen aan een snelheidswedstrijd (even « om het snelst » is al genoeg !)
 • dronkenschap achter het stuur of rijden onder invloed van drugs of medicijnen
  • rijden zonder rijbewijs of met een afgekeurd voertuig
  • het niet betalen van de premies
  • opzettelijke schadegevallen
   • overbelasting : als er meer inzittenden in het voertuig aanwezig zijn dan het toegelaten aantal
   • onjuiste beschrijving van het risico (bijvoorbeeld als het gaat om het opdrijven van het vermogen van een bromfiets of het aanduiden van een ouder als gebruikelijke bestuurder terwijl dat eigenlijk zoon of dochter met geringe rijervaring is)

In al deze gevallen is de verzekeraar gerechtigd terugbetaling te eisen van de vergoedingen die aan slachtoffers werden betaald. Deze terugvordering is :

 • in de meeste gevallen beperkt tot maximum 31.000 euro
 • bij opzettelijke schadegevallen en opzettelijke valse verklaringen: het totaal van de betaalde schade
 • bij onopzettelijke onjuiste beschrijving van het risico : beperkt tot 250 euro.

Let op:

Wie zijn premie, ondanks de herinnering van de verzekeraar, niet voldoet, loopt risico op een schorsing van de waarborg of opzegging van de polis. Hij of zij dreigt dan de straffen op niet-verzekerd rijden op te lopen en bij een ongeval en de vergoedingen die al eerder aan de slachtoffers zijn uitgekeerd, deels of volledig terug te moeten betalen.