Pensioenverzekering AG Insurance
Pensioenverzekeringen AG Insurance

Vrij sparen bij AG Insurance | Levensverzekering pensioenkapitaal

AG InsuranceMet deze levensverzekering bouw je geleidelijk aan een pensioenkapitaal op, als aanvulling van jouw wettelijk pensioen en jouw andere extra-legale pensioenstelsels.

Zekerheid en rendement

Je combineert de zekerheid van een gegarandeerd rendement en eventuele winstdelingen met het potentieel hoger rendement van beleggingsfondsen

Vrije keuze

Je spaart op jouw eigen ritme, wanneer en hoeveel je wil. Je kan jouw spaarinspanningen opdrijven, tijdelijk of volledig terugschroeven,… Precies zoals je het verkiest.

Risicospreiding

Je belegt zowel met een gegarandeerd rendement (Tak 21) als in beleggingsfondsen (Tak 23). Door elke maand een klein bedrag te sparen, neutraliseer je het risico om op een verkeerd moment in te stappen.

Meer voordelen

Je doet reeds aan pensioensparen en langetermijnsparen? Je maakt dus reeds optimaal gebruik van alle fiscale voordelen? Maar je wil een bijkomende spaarinspanning doen om daarbovenop een extra pensioenkapitaal op te bouwen. Omdat je ook na pensionering heel wat plannen hebt en van het leven wilt genieten.

 • Je combineert de zekerheid van een vast rendement (aangevuld door eventuele winstdelingen) met een mogelijk hogere opbrengst door te beleggen in beleggingsfondsen.
 • Je bepaalt zelf het niveau van zekerheid dat je wil inbouwen.
 • Je bouwt aan jouw extra pensioenkapitaal op jouw eigen ritme en op momenten dat je dat het best uitkomt.

​Jouw beleggingsverzekering is opgebouwd uit twee delen:

 • Een Tak 21-gedeelte dat je voor elke storting een gegarandeerde rentevoet waarborgt. Momenteel bedraagt die 1,5%. Jouw rendement kan oplopen door eventuele jaarlijkse winstdelingen.
 • Een Tak 23-gedeelte dat belegt in beleggingsfondsen. Hiermee mik je op een hoger rendement.
  Je kiest het gedeelte van jouw spaarinspanning dat in Tak 21 belegd wordt en het gedeelte dat je investeert in Tak 23. Je kan deze keuze herzien in de loop van jouw contract (al kan dit wel fiscale gevolgen hebben).

Je kiest zelf de looptijd, van jouw beleggingsverzekering. Hou daarbij wel rekening met een minimumduur van 8 jaar en 1 maand.

Jouw vertrouwenspersoon contacteert jou op de door u gekozen einddatum. Je bespreekt op dat moment samen met hem of haar hoe je dit extra pensioenkapitaal optimaal kan laten renderen, zodat je jou kan concentreren op het belangrijkste: voluit van jouw pensioen genieten.

Heb je vóór de einddatum geld nodig? Rekening houdend met een aantal kosten (uitstapkosten, eventuele roerende voorheffing, …) kan je een (gedeeltelijke) afkoop doen.

Deze beleggingsverzekering biedt jou een ruime vrijheid:

 • Je bepaalt hoeveel je stort en wanneer: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.
 • Je kan jouw spaarinspanningen op elk moment opdrijven, (tijdelijk) terugschroeven, stopzetten, …
 • Je kiest de verhouding tussen het deel van jouw spaarinspanningen dat in Tak 21 belegd wordt en het gedeelte dat je in Tak 23 investeert.
 • Je kiest zelf de looptijd van jouw contract.
 • Je kan vrij aanduiden wie het gespaarde kapitaal ontvangt als je zou overlijden vóór de einddatum.

Je kan bovendien al deze gemaakte keuzes vlot aanpassen in de loop van jouw contract.