Pensioenverzekering AG Insurance
Pensioenverzekeringen AG Insurance

Beleggingsverzekering met rendementsgarantie | AG Insurance

100% veilig & verzekerd beleggen

AG Insurance Verzekeringen

Je neemt geen enkel risico. Jouw opbrengst is gegarandeerd, wat er ook gebeurt. Beursschommelingen beïnvloeden jouw rendement niet.

Rendementsgarantie

De rentevoet op moment van de storting, blijft voor jou gewaarborgd tijdens de hele looptijd van jouw belegging. Jaarlijkse winstdelingen kunnen jouw totale rendement nog doen oplopen.

Een inkomen à la carte

Je kiest zelf het inkomen dat je wenst te ontvangen uit jouw belegging en wanneer je dit krijgt. En je kan deze keuzes in alle vrijheid wijzigen.

Een geschikt instrument voor patrimoniumplanning

Je duidt nu al aan wie het belegde kapitaal ontvangt wanneer je overlijdt. Maar je blijft wel de touwtjes in handen houden zolang je leeft.

Een aanvulling van jouw wettelijk pensioen

Je kan kiezen voor een aanvullend inkomen op maat boven op jouw wettelijk pensioen. Gedurende de hele looptijd van jouw beleggingsverzekering.

Een beleggingsverzekering met rendementsgarantie van AG Insurance is flexibel:

  • Je bepaalt zelf of je een aanvullend inkomen uit jouw beleggingsverzekering opvraagt of niet.
  • Je kiest het bedrag van dit aanvullend inkomen en beslist wanneer je het opvraagt, op regelmatige tijdstippen of af en toe.
  • Je duidt zelf aan wie het opgebouwde kapitaal ontvangt als je overlijdt vóór de einddatum.
  • Je kan op elk moment bijkomende stortingen doen. Sporadisch op momenten dat je het best uitkomt. Of zelfs op regelmatige basis (jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks).

Je kan op elk moment tijdens de looptijd van jouw beleggingsverzekering de gemaakte keuzes bijsturen.

Met de beleggingsverzekering met rendementsgarantie beleg je tegen een rentevoet (deze die van toepassing is op het moment van storting) die gewaarborgd is gedurende de resterende looptijd van het contract. Dit rendement kan nog oplopen door jaarlijkse winstdelingen. Je belegt niet rechtstreeks op de beurs.

Wens je een aanvullend inkomen als aanvulling op jouw wettelijk pensioen? Dan kan je ervoor kiezen om jaarlijks een bepaalde som op te vragen uit jouw beleggingsverzekering. Je kiest zelf het bedrag dat je nodig hebt.

Heb je een bepaald jaar wat meer kosten dan gebruikelijk? Of net omgekeerd?

Dan kan je het aanvullend inkomen dat je vraagt, verhogen of verlagen.

Op het intrestgedeelte van dit aanvullend inkomen, is 25% roerende voorheffing verschuldigd.

Je bepaalt zelf of en wanneer je een aanvullend inkomen wenst en hoeveel dit bedraagt. Je kan jaarlijks tot maximaal 10% van de waarde van jouw beleggingsverzekering opvragen zonder kosten, met een maximum van € 50 000. Op deze opvragingen is roerende voorheffing verschuldigd.

Jouw beleggingsverzekering loopt 8 jaar en 1 maand. Je ontvangt op de einddatum de geïnvesteerde nettopremie en de opbrengst van jouw beleggingsverzekering (toegekende winstdeling(en) inbegrepen). Door jaarlijkse afkopen om jouw aanvullend inkomen te spijzen, kan het bedrag dat uitbetaald wordt lager zijn dan het oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal.

Met de beleggingsverzekering met rendementsgarantie kies je voor een eenvoudige, veilige belegging met een gewaarborgd minimumrendement dat nog kan oplopen door jaarlijkse winstdelingen. Jouw kapitaal is 100% veilig.

Je kan een aanvullend inkomen op maat* opvragen uit jouw beleggingsverzekering, zonder kosten en volledig in overeenstemming met jouw behoeften. Je betaalt wel roerende voorheffing. Zo kan je de kloof tussen jouw laatste beroepsinkomen en jouw pensioen zo klein mogelijk houden en optimaal blijven genieten van het leven, ook na pensionering.

Deze beleggingsverzekering loopt 8 jaar en 1 maand.  Er is geen roerende voorheffing op einddatum.

* per kalenderjaar kan je maximaal 10% van de brutoreserve op 31/12 van het voorbije jaar afkopen, met een absoluut maximum van € 50 000. Op deze afkopen is roerende voorheffing verschuldigd.