Groepsverzekeringen Delta Lloyd Life

Groepsverzekering via werkgever | Delta Lloyd

Delta Lloyd Life Verzekeringen
Jouw werk betekent veel voor jou. Een inkomen natuurlijk, en hopelijk ook een aangename en stimulerende bezigheid. En in jouw geval ook een pensioenplan / groepsverzekering.

De mogelijkheden binnen jouw pensioenplan hangen af van het type plan en de modaliteiten die jouw werkgever afsloot. In bepaalde gevallen kan je ook zelf bepalen welke accenten je legt (cafetariaplan).

Beschermende waarborgen

Misschien geniet je via jouw groepsverzekering of pensioenplan ook beschermende waarborgen. Die zorgen voor een financieel vangnet bij arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Stel bijvoorbeeld dat je door ziekte of ongeval een tijd niet kan werken. Dat heeft rechtstreeks invloed op jouw gezinsinkomen en levenscomfort. Een extra waarborg kan er dan voor zorgen dat jouw levensstandaard op peil blijft en dat jouw premies voor jouw aanvullend pensioen verder betaald worden.

Extra sparen binnen jouw groepspolis

Afhankelijk van het pensioenplan, kan je zelf extra sparen op persoonlijk initiatief. Je kan dan een contract afsluiten voor individueel pensioensparen, vrij sparen en beleggen … tegen interessante voorwaarden.

Ben je jou ten volle bewust van de voordelen die jouw groepsverzekering biedt, niet alleen later maar ook vandaag?  Wil je meer weten over jouw groepsverzekering via jouw werkgever? De verantwoordelijke voor het pensioenplan binnen jouw onderneming kan je meer uitleg geven.