Fiets verzekering Assuraweb
Gids verzekeringen

Aansprakelijkheid en vergoeding bij ongeval met zwakke weggebruiker

Naast de in fout gestelde bestuurder kunnen alle partijen die betrokken zijn bij een ongeval met een motorrijtuig en een zwakke weggebruiker op de openbare weg te allen tijde aanspraak maken op de vergoeding van de schade door lichamelijke letsels, ook wanneer de persoon in kwestie een fout begaan heeft.

Wanneer er één of meerdere motorrijtuigen betrokken zijn bij een verkeersongeval, wordt alle schade die zich bij de slachtoffers en hun rechthebbenden voordoet en die voortvloeit uit lichamelijke letsels of overlijden, solidair vergoed door de verzekeraars. Beschadigde kleding of functionele protheses worden ook gedekt.

Met uitzondering van één geval: indien een slachtoffer van 14 jaar of ouder een ongeval bewust heeft uitgelokt, kan deze geen beroep doen op de bepalingen die voor de zwakker weggebruiker van kracht zijn.