Leningen Beobank

Lening op afbetaling bij Beobank

BeobankDankzij de lening op afbetaling of persoonlijke lening kan je geld lenen om diverse persoonlijke projecten te financieren, zonder dat je aan jouw kredietverstrekker hoeft te verantwoorden waarvoor het geld zal worden voor aangewend.

Het contract voor de lening op afbetaling heeft een vaste duur, een vast tarief en een plan voor vaste maandelijkse afbetalingen. Je weet daarom als ontlener precies welke bedragen je ontvangt en dient terug te betalen zodat je niet geconfronteerd wordt met verrassingen gedurende de terugbetalingstermijn.

 • Persoonlijk advies door Beobank medewerker
  Tijdens een vertrouwelijk gesprek met een medewerker bij Beobank wordt besproken wat jouw noden en mogelijkheden zijn zodat een voorstel op maat van jouw situatie kan worden opgemaakt.
 • Snelle afhandeling
  Beobank onderzoekt jouw aanvraag en ondertekent jouw kredietovereenkomst na onderzoek en aanvaarding van jouw dossier & aanvraag. Zodra dit afgehandeld is zal Beobank het geld voor uw lening op afbetaling ter beschikking stellen.
 • Een specialist aan jouw zijde
  Een specialist bij Beobank luistert naar jouw wensen en zal je verderhelpen met jouw aanvraag voor een lening op maat van jouw behoeften.

Wat is een lening op afbetaling precies?

Een lening op afbetaling is een kredietovereenkomst waarbij de kredietverstrekker (in dit geval Beobank) een bepaald bedrag geld ter beschikking stelt van de ontlener. De ontlener van het geld verbindt er zich toe de ontleende som op vaste, vooraf bepaalde tijdstippen terug te betalen door middel van maandaflossingen. Het terug te betalen ontleende bedrag van de lening wordt verhoogd met interesten zoals deze worden bepaald door de geldende interestvoet die is opgenomen in de kredietovereenkomst.

Hoe kan ik een lening aanvragen?

Om een lening aan te vragen vul je een kredietaanvraag in bij Beobank. Indien nodig kan je hiervoor op de hulp rekenen van één van vertegenwoordigers bij Beobank. Op basis van je aanvraag zal een kredietadviseur samen met jou een financiële oplossing zoeken op maat van jouw behoeften en financiële mogelijkheden. Indien er tussen jou en Beobank een wederzijds akkoord is omtrent de lening, dan onderteken jij en Beobank de kredietovereenkomst. Daarna ontvang je een kopie van de overeenkomst en een aflossingstabel met de aflossingen van je lening op afbetaling.

Wanneer en hoe moet ik mijn lening op afbetaling terugbetalen?

Je start doorgaans een maand na ontvangst van het krediet met het terugbetalen van het ontleende geld. Bij speciale acties bij Beobank kan de startdatum voor aanvang van de terugbetaling echter later worden overeengekomen. Je kiest zelf hoe je wenst terug te betalen:

 • via manuele overschrijvingen, of
 • via een doorlopende opdracht die je inbrengt bij jouw financiële instelling die de rekening beheert en waarvan maandelijks het verschuldigde bedrag word afgehouden.

Hoe kan ik over het geld van mijn lening beschikken?

Je kiest zelf de manier waarop jouw geld ter beschikking wordt gesteld door Beobank:

 • per overschrijving op de rekening die je doorgeeft aan Beobank, of
 • via een gewaarborgde bankcheque

Waarom worden er zoveel vragen gesteld alvorens ik een lening kan krijgen?

Het toekennen van een lening is een belangrijke beslissing. Beobank wil jou net als andere financiële instellingen een optimale dienstverlening bieden en jou een oplossing aanbieden die past bij jouw noden en financiële mogelijkheden. Daarom vraagt Beobank jou eerst om meer informatie over onder meer jouw financiële situatie (inkomsten & lasten) en over jouw lopende financiële verplichtingen.

Ben ik verplicht om een zichtrekening bij Beobank te openen of een ander Beobank-product aan te schaffen om een lening op afbetaling te kunnen krijgen?

Neen, je bent niet verplicht om een zichtrekening bij Beobank te openen of een ander Beobank-product aan te schaffen om een lening op afbetaling te kunnen krijgen bij Beobank. De toekenning van een lening staat namelijk los van het aanschaffen van een ander financieel product.

Wat kan ik best doen als ik het moeilijk heb om mijn lening tijdig terug te betalen?

Beobank raadt jou aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met jouw Beobank-agentschap zodat samen een oplossing kan worden gezocht voor jouw situatie.

Kan Beobank de aanvraag voor een lening weigeren?

Elke aanvraag voor een lening op afbetaling wordt grondig onderzocht door Beobank. Het is hun taak om toe te laten jouw budget in evenwicht te houden en om jou te informeren over de gevaren van een overmatige schuldenlast. Tijdens het onderzoek van jouw kredietaanvraag moet Beobank daarom de Centrale voor Kredieten aan Particulieren bij de Nationale Bank van België raadplegen. Als jou een krediet wordt geweigerd, dan verbindt Beobank zich ertoe om jou zo snel mogelijk hierover op de hoogte te brengen. Indien je dat wenst kan je steeds rechtstreeks contact opnemen met de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Je dient hierbij een recto-verso kopie van jouw identiteitskaart te bezorgen om inlichtingen te kunnen verkrijgen over registraties op jouw naam in de databank met persoonlijke gegevens en gegevens met betrekking tot jouw financiële situatie.

Kan Beobank mij om een waarborg vragen alvorens de lening toe te kennen?

Beobank vraagt bij kredietaanvragen inderdaad steeds om een akte van afstand van loon & schuldvorderingen te ondertekenen.

Let op, geld lenen kost ook geld!

Simulatie lening op afbetaling

FINANCIËLE INSTELLING RENTE (JKP) SIMULATIE EN OFFERTE MINIMUM BEDRAG MAXIMUM BEDRAG VOOR PRIVÉ GEBRUIK VOOR BEROEP OF BEDRIJF
Auxifina vanaf 5,95% OfferteSimulatie € 1.500 € 75.000 Ja Nee
Persoonlijke lening Record Bank vanaf 9,99% OfferteSimulatie € 1.300 € 100.000 Ja Nee
Persoonlijke lening Beobank vanaf 10% OfferteSimulatie € 2.500 € 70.000 Ja Nee
Persoonlijke lening BNP Paribas Fortis vanaf 7,79%   € 1.250 € 50.000 Ja Nee