Familiale verzekeringen BNP Paribas Fortis

Verzekering Vaste Kosten | BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis VerzekeringenMet de Verzekering Vaste Kosten geniet je voor een overgangsperiode van maximaal 12 maanden een uitkering als je getroffen wordt door een totale invaliditeit (tijdelijk of permanent) of als je buiten jouw toedoen jouw job verliest.

 • Zekerheid
  Ook bij tegenslag kan je jouw financiële verplichtingen blijven voldoen;
 • Gemoedsrust
  Jouw gezinsleden en jijzelf hoeven zich dankzij de tijdelijke uitkering van de verzekering geen zorgen te maken als je totaal onverwacht geconfronteerd wordt met een totale invaliditeit of werkloosheid.
 • Belangrijkste risico’s gedekt
  De twee belangrijkste risico’s – invaliditeit en werkloosheid – zijn gedekt. Je hoeft dus geen voorzieningen te treffen voor elk van deze risico’s apart, ze zijn beiden gedekt.
 • Geen belasting verschuldigd op de uitkeringen.
 • Vereenvoudigde medische aanvaarding voor de waarborg totale invaliditeit.

Wie is verzekerd?

Elke loontrekkende met een arbeidscontract van onbepaalde duur die zijn vaste uitgaven (gas, water, elektriciteit, huur, woonkrediet, lening op afbetaling etc.) wil dekken en die een uitkering wil om een moeilijke periode als gevolg van werkloosheid of totale invaliditeit financieel te overbruggen.

Welke uitgaven zijn verzekerd?

Bij werkloosheid of volledige invaliditeit ontvang je een vast bedrag waarmee je het hoofd kan bieden aan tal van uitgaven: huur, schoolkosten, leningen, facturen, hobbies, enz..

Vrije keuze tussen twee formules

Je hebt de keuze tussen a) een maandelijkse uitkering van € 500,00 en b) een maandelijkse uitkering van € 1.000,00.

Welke documenten moet je voorleggen bij de aangifte van een schadegeval?

 • Garantie werkloosheid
  • Kopie van het C4-document opgemaakt door de werkgever
  • Attest van de RVA of van de instelling belast met de uitbetaling van de werkloosheidsvergoeding. Dit attest bevestigt dat aan alle toekenningsvoorwaarden voldaan is plus ook de eerste dag van de vergoeding.
 • Garantie volledige invaliditeit
  • Medisch certificaat van de behandelende geneesheer. Het bestaan van de invaliditeit, de duur ervan en de graad van invaliditeit worden vastgelegd door de adviserende geneesheer van de verzekeraar die daarbij rekening houdt met alle elementen die hem worden meegedeeld.

Wanneer krijg je de uitkering?

 • Wachtperiode (enkel bij het aangaan van de verzekering):
  • werkloosheid: na 6 maanden.
  • volledige invaliditeit: geen wachtperiode.
 • De uitkering start (eigenrisicotermijn geldig voor elk schadegeval):
  • bij verlies van job: na minimaal 3 maanden
  • bij volledige invaliditeit: 3 maanden
 • Tussenkomst gedurende maximaal 12 maanden per schadegeval
 • Snelle tussenkomst na ontvangst van het volledige dossier