Familiale verzekeringen BNP Paribas Fortis

Rekeningverzekering BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis VerzekeringenDe Rekeningverzekering is een verzekering die verbonden kan worden aan jouw zicht- of spaarrekening. Bij een overlijden door ongeval krijgen jouw nabestaanden dan een vergoeding die gelijk is aan het saldo van jouw zicht- of spaarrekening.

 • Gemoedsrust
  In voor hen moeilijke tijden verlicht je de zorgen van jouw nabestaanden.
 • Financiële zekerheid
  De gewaarborgde vergoeding per verzekerde rekening bedraagt minimaal € 2.500,00 en kan oplopen tot € 50.000,00.
 • Je betaalt jaarlijks € 4,25 per verzekerde zicht- en /of spaarrekening.
 • De referentierekening van jouw Premium Pack of uw Comfort Pack is gratis verzekerd.
 • Bij een overlijden door ongeval keert de Rekeningverzekering een bedrag uit dat gelijk is aan het saldo van jouw rekening. Deze vergoeding bedraagt minimaal € 2.500,00 (ook al is het werkelijke saldo van jouw rekening lager) en maximaal € 50.000,00 per rekening. Per verzekerde is het maximumbedrag € 125.000,00.
 • Vanaf de leeftijd van 70 jaar neemt het verzekerd bedrag jaarlijks af met 5 % (95% van de verzekerde waarde op 70 jaar, 90% op 71,…). De minimale vergoeding van € 2.500,00 blijft evenwel altijd gegarandeerd.
 • De uitkering wordt desgevallend gedeeld door het aantal co-titularissen van de verzekerde rekening.
 • Heb je zowel een zichtrekening als een spaarrekening met rekeningverzekering bij BNP Paribas Fortis? Dan wordt er bijkomend een vergoeding van € 2.000,00 per kind ten laste uitgekeerd, met een maximum van € 6.000,00.