Familiale verzekeringen BNP Paribas Fortis

Top Familiale verzekering, Optie Huispersoneel

BNP Paribas Fortis VerzekeringenIedere werkgever is verplicht een arbeidsongevallenverzekering te sluiten, op straffe van boete en strafrechtelijke vervolging.

De optie Huispersoneel is een wettelijk verplichte verzekering voor een werkgever die huispersoneel in dienst heeft. De verzekering vergoedt de werknemer of zijn rechthebbende voor arbeidsongevallen ter plaatse of op weg naar het werk.

Ze verzekert de personeelsleden van de verzekeringsnemer die niet aan de R.S.Z. onderworpen zijn en die werk verrichten ten behoeve van zijn gezin.

De optie Huispersoneel voorkomt kortom dat het Fonds voor Arbeidsongevallen de soms aanzienlijke kosten op de niet-verzekerde werkgever zal verhalen.

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance aangeboden door BNP Paribas Fortis.