Familiale verzekeringen BNP Paribas Fortis

Top Familiale verzekering, behoeften op maat

BNP Paribas Fortis Verzekeringen

Optie Burgerlijke Aansprakelijkheid Paard

In de basisaansprakelijkheid van de Top Familiale zijn reeds twee paarden verzekerd. Heb je meer dan twee paarden, dan biedt de optie Burgerlijke aansprakelijkheid Paard dekking voor:

 • schade veroorzaakt door alle paarden in alle omstandigheden, met inbegrip van deelname aan paardenwedstrijden (buiten beroepsverband).
 • de persoonlijke aansprakelijkheid bij het gebruik door mensen die de verzekerde aanstelde om de dieren en rijtuigen voor de persoonlijke behoeften van de verzekerde te gebruiken, of die in bewaring te nemen.

Optie Gezinsbijstand

Deze optie voorziet wereldwijde bijstand voor de verzekeringnemer, alle andere bij hem of haar inwonende personen, zijn ongehuwde (klein)kinderen jonger dan 25 jaar die hem vergezellen en alle andere personen die zich gratis in het voertuig van de verzekeringsnemer bevinden (bij pech of ongeval), uitgezonderd lifters. Het gaat in dit verband o.a. om:

 • Medische bijstand
 • Taalkundige bijstand
 • Hulp in de huishouding bij ongeval met lichamelijke schade
 • Kinderoppas bij ongeval met lichamelijke schade van de ouders
 • Verzekerde woning is onbewoonbaar:
  • hotel, hulpkoffer;
  • ten laste nemen van de verzekerden van minder dan 16 jaar
  • ten laste nemen van de huisdieren
  • bewakingskosten
  • overbrengen van de inboedel
  • verhuis
 • Verlies of diefstal van de sleutels van de verzekerde woning
 • Forfaitaire vergoeding van de skipas

Optie Burgerlijke aansprakelijkheid Onderwijzer

Deze optie dekt jouw extra-contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid die je, uit hoofde van een ongeval, ten laste wordt gelegd tijdens jouw beroepsactiviteit, ook deze die veroorzaakt wordt door leerlingen waarop je toezicht hield. Verzekerd is ook de schade veroorzaakt door de lokalen waarin je jouw beroep uitoefent en het schoolmaterieel waarvan u niet bekend was dat het een gebrek vertoonde.

De optie is bijzonder ruim en voorziet dekking:

 • gedurende de speeltijden en iedere schoolactiviteit
 • tijdens collectieve of particuliere lessen
 • wanneer je groepsreizen organiseert of leidt, waaraan personen deelnemen die niet tot de onderwijsinrichting behoren waar je les geeft
 • wanneer je buiten het kader van jouw specifiek onderwijzende activiteit, private activiteiten (feesten, wandeltochten, bezoeken aan fabrieken,…) organiseert.

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance aangeboden door BNP Paribas Fortis.