Familiale verzekering Touring Verzekeringen

Familiale verzekering Touring Verzekeringen

Touring VerzekeringenDe familiale verzekering van Touring Verzekeringen dekt jou bij schade veroorzaakt aan derden of aan hun bezittingen binnen het privéleven.

De familiale verzekering (burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven) is facultatief, maar wordt sterk aanbevolen. Zij verzekert jou in geval van schade veroorzaakt aan derden of aan de bezittingen van derden binnen de privésfeer.

 • Rechtsbijstandverzekering, inclusief privéleven
 • Verzekering geldig in de hele wereld
 • Jouw naasten, de personen die jou ten laste zijn en jouw huisdieren

De familiale verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven dekt:

 • het buiten-contractueel aansprakelijkheidsrecht
 • burengerucht
 • vrijwillige bijstand door derden bij een schadegeval
 • de bergingskosten bij een schadegeval

Wat wordt verstaan onder buiten-contractueel aansprakelijkheidsrecht?

De stoffelijke of lichamelijke schade die je veroorzaakt aan derden binnen het privéleven of bij verplaatsing om professionele redenen.

Indien geen enkele van jouw andere verzekeringspolissen in aanmerking wordt genomen, komt jouw familiale verzekering tussenbeide.

Wat wordt verstaan onder burengerucht?

Dit is onrust ten gevolge van onverwachte gebeurtenissen die plaatsvinden binnen het privéleven.

Bijvoorbeeld:

 • een alarmsysteem dat op een ongepast moment afgaat
 • verzanding van een terrein veroorzaakt door bouwwerken op een naburig terrein
 • stoffelijke schade veroorzaakt door sloopwerken op een naburig terrein
 • lawaai van kinderen die geregeld met een bal spelen in een appartement en deze laten stuiten op de muren en de vloer
 • stinkende gasdampen van een naburige fabriek

Wat wordt verstaan onder vrijwillige bijstand door derden?

De vrijwillige bijstand dekt lichamelijke en stoffelijke schade geleden door derden die jou bijstand verlenen bij een schadegeval.

Wat wordt verstaan onder bergingskosten?

Dit zijn de noodzakelijke kosten bij het voorkomen, beëindigen of verminderen van een schadegeval. Preventiekosten worden enkel vergoed bij dreigende schadegevallen.
Bijvoorbeeld, een dekzeil over het dak leggen nadat dit werd beschadigd. Hierdoor kan je vermijden dat water door het dak sijpelt en meer schade veroorzaakt.

Om het tarief van jouw verzekeringscontract BA Privé Leven te bepalen, maakt Touring (net zoals andere verzekeraars) gebruik van segmentatiecriteria. Deze criteria stellen ons in staat om jou beter te leren kennen en jouw risicoprofiel zo juist mogelijk in te schatten. Op die manier kunnen we jou de beste prijs garanderen voor jouw familiale verzekering.

De gebruikte segmentatiecriteria zijn:

 • burgerlijke staat
 • aantal kinderen ten laste en inwonenden
 • jouw leeftijd

Deze criteria werden gekozen op basis van de ervaring die Touring heeft en hun statistische modellen. Hieruit blijkt dat het aantal schadegevallen en/of de ernst van de schade een directe link heeft met deze criteria. Touring Verzekeringen bepaalt het juiste tarief op basis van het ingeschatte risico voor frequentie en kost van schadegevallen.