Verzekeringsmaatschappijen België
Verzekeringen

Combinatiepolis

Verschillende verzekeringen bundelen in één polis

De verzekeringswetgeving in België laat toe om verschillende risico’s te bundelen in één en dezelfde polis.

Een voorbeeld hiervan is de autoverzekering. Binnen dezelfde polis kan je namelijk jezelf verzekeren voor de burgerlijke aansprakelijkheid (BA autoverzekering), voor de materiële schade via een omniumverzekering, voor de verzekering voor de BOB-bestuurder, voor rechtsbijstand, voor de bijstand onderweg en op reis, en voor lichamelijke schade van de bestuurder via de bestuurdersverzekering.

De wetgever heeft er echter wel voor gezorgd dat de verzekeringnemer in dit geval beschermd wordt in zijn verbintenis met de verzekeraar. Zo kan een opzegging of nietigheid met betrekking tot een van de dekkingen nooit automatisch leiden tot ontbinding of nietigheid van de andere dekkingen binnen deze combinatiepolis.

Wanneer je bijvoorbeeld niet aangeeft dat je een strodak op jouw woning hebt liggen, dan kan dit leiden tot het opzeggen van de dekking tegen brandschade, maar niet tegen waterschade indien deze twee waarborgen door één en hetzelfde contract worden gedekt.

Opzeggen van individuele waarborgen van gebundelde verzekeringen

Langs de andere kant is het niet evident of zelfs onmogelijk om een waarborg op te zeggen bij een bepaalde verzekeraar om nadien een polis bij een andere verzekeraar af te sluiten voor deze enkele opgezegde dekking. Je hebt bijvoorbeeld een autoverzekering lopen voor zowel de BA autoverzekering, bijstand en omnium. Indien je de dekking voor de omnium opzegt, dan zal je niet gauw een andere verzekeraar vinden die louter deze omniumverzekering op zich zal willen nemen, gezien de omniumverzekering bijna altijd samengebundeld is met een BA autoverzekering.

Daarom bepaalt de wet dat de verzekeraar in dergelijke gevallen het recht heeft de volledige verzekeringsovereenkomst op te zeggen, wat ervoor zorgt dat je een nieuwe combinatiepolis kan onderhandelen bij een andere verzekeringsmaatschappij. In bovenstaand voorbeeld, kan je alle polissen en dus alle dekkingen opzeggen en je auto bij een andere verzekeringsmaatschappij laten verzekeren, voor zowel het omniumgedeelte als de BA autoverzekering.

Lees hier meer over het opzeggen van verzekeringen.