Aansprakelijkheidsverzekering Assuraweb
Aansprakelijkheidsverzekering FAQ

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. Op enkele uitzonderingen na vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering gewoonlijk alle letselschade en zaakschade die door de verzekerde wordt veroorzaakt.

Een aansprakelijkheidsverzekering kan worden afgesloten door zowel particulieren, bedrijven en beoefenaars van vrij beroepen (dokters, advocaten, architecten,…).