Brandverzekering Touring Verzekeringen

Vaak gestelde vragen over de Touring brandverzekering

Touring VerzekeringenVragen over de brandverzekering en optionele dekkingen? Je vindt mogelijk hieronder een antwoord op jouw vragen bij vragen die vaak worden gesteld aan Touring Verzekeringen.
Vind je geen antwoord op jouw vraag, neem dan rechtstreeks telefonisch contact op met Touring Verzekeringen op 02 505 67 00, zij helpen jou graag verder met jouw vragen en suggesties.

Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Bij diefstal:

Waarschuw eerst en vooral de politie en raak zeker niets aan; je zou aanwijzingen kunnen uitwissen.

Als je ook tegen diefstal verzekerd bent bij Touring Verzekeringen, moet je ons ook uiteraard verwittigen. Je kan dit telefonisch doen op het nummer 02/505.67.00 of per fax via 02/505.66.99. Je kan ons uiteraard ook via e-mail verwittigen zodat de schade kan worden bepaald en vergoed.

Als jouw kredietkaarten en/of cheques werden gestolen, moet je ook Card Stop verwittigen op het nummer 070 344 344 om alles te blokkeren.

Bij andere schadegevallen:

Je bent wettelijk verplicht het schadegeval binnen de 8 dagen na het voorval aan te geven.

Je kan Touring Verzekeringen bereiken via telefoon op 02/505.67.00), per fax op 02/505.66.99 of via e-mail. Zo kan er  snel een expert worden aangesteld. Bovendien kunnen we zo ook extra maatregelen treffen om de gevolgen van de schade te beperken (dak dichten, water afsluiten, …). Als de schade te groot is, zorgt Touring voor een ‘vervangwoning’ voor jou en jouw gezinsleden.

Waarom verschilt het bedrag van de premie op mijn contract van die van de prijsofferte?

Het bedrag van de premie op jouw offerte is een jaarlijks bedrag met alle taksen inbegrepen. Op jouw contract zijn we echter wettelijk verplicht de bedragen exclusief taksen mee te delen. Het verschil zit dus in de op dit moment geldende taksen. Om de waarde van jouw woning en/of inboedel tegen inflatie te beschermen is de verzekeringspremie gekoppeld aan de wettelijke prijsindex voor de gebouwen (ABEX-index). Als de ABEX-idex tussen de datum van de offerte-aanvraag en de startdatum van het contract verandert, is het mogelijk dat de verzekeringspremie dus lichtjes afwijkt.

Wanneer heeft Touring Verzekeringen mijn verzekering bij de vorige maatschappij opgezegd?

Touring moet een wettelijke opzegtermijn van 3 maanden voor de vervaldag respecteren.

Touring zegt jouw contract bij jouw vroegere maatschappij dus ongeveer 4 maanden voor de vervaldag op. Maar je blijft wel verzekerd tot op de vervaldag die op jouw oude contract staat.

Touring regelt alle administratie rond jouw opzeg voor jou indien je dat wenst. Het enige wat je moet doen, is een opzegformulier volledig ingevuld terugsturen. Dit document vind je bij jouw prijsofferte.

Ik word eigenaar. Kan ik mijn huidige brandverzekering onmiddellijk opzeggen?

Als je jouw brandverzekering wilt opzeggen, moet je dit 3 maanden voor de hoofdvervaldag van jouw contract laten weten aan jouw verzekeraar.

De vorige eigenaar stelt me voor zijn brandverzekering over te nemen. Wat moet/kan ik doen?

De clausules van onderhands contract of een notariële akte met betrekking tot overname van een lopende brandverzekering zijn niet bindend. Je bent dus niet verplicht de brandverzekering van de vorige eigenaar over te nemen als je een woning koopt.

Vanaf wanneer moet ik een nieuwe brandverzekering nemen ?

Je loopt een risico van zodra de onderhandse akte getekend is. Volgens wetsartikel 57 betreffende de grondverzekering blijft de verzekering van de verkoper 3 maanden geldig na het verlopen van de authentieke akte. Maar het is goed mogelijk dat vorige eigenaar zijn verzekering al heeft opgezegd en dat hij met andere woorden niet meer verzekerd is of onderverzekerd. Het is dus raadzaam jouw nieuw verzekeringscontract te ondertekenen van zodra het onderhandse contact getekend is.

Ik ben eigenaar. Is het beter om mijn nieuwe woning te verzekeren voor de nieuwe heropbouwwaarde of voor de reële waarde ?

Als je eigenaar bent van een nieuwe woning, zal die verzekerd worden voor de waarde van de nieuwbouw. Dit is de kost op de dag van het schadegeval voor de heropbouw van het gebouw met de nieuwe materialen die vergelijkbaar zijn met de originele (architectkosten en niet-recupereerbare btw-kosten inbegrepen).  Dankzij Home & Family Cover van Touring Verzekeringen wordt jou dus volledig vergoed, wat er ook gebeurt. Bij schade kan je jouw woning helemaal opnieuw bouwen zoals die er voorheen uitzag.

Ik wil via domiciliëring betalen, hoe pak ik dat best aan?

Tijdens de onderschrijving van jouw verzekering zullen we jou vragen om rechtstreeks met ons een Europese domiciliëring af te sluiten. We zullen jou hiertoe een attest toesturen dat je ons volledig ingevuld dient terug te sturen.

Touring zullen vervolgens de verdere opvolging verzekeren van de verwerking van jouw aanvraag bij jouw bank.

Ik heb gevraagd om via domiciliëring te betalen, toch krijg ik een overschrijvingsformulier toegestuurd. Waarom?

De domiciliëring vindt niet altijd onmiddellijk plaats want nadat we jouw bevestiging hebben ontvangen, moeten we deze aanvraag bij jouw bank indienen. De verwerking van deze aanvraag kan een zekere tijd in beslag nemen. Het is daarom vaak noodzakelijk een overschrijving te versturen gedurende de eerste maand(en).

Ik heb vandaag al een domiciliëringsnummer gekregen maar mijn contract start pas volgend jaar. Zal Touring Verzekeringen mijn rekening nu al debiteren?

Neen, Touring debiteren pas vanaf de start van jouw verzekering bij Touring Verzekeringen.

Welke impact heeft de nieuwe SEPA-reglementering op mijn bankdomiciliëring met Touring Verzekeringen?

In de loop van de maand 2013 zal de overgang van de Belgische domiciliëring naar de Europese domiciliëring automatisch verlopen, je hoeft niets te doen. Vanaf deze datum zullen we het beheer van jouw domiciliëring overnemen, daar waar dit vroeger door jouw bank gedaan werd.

Voor nieuwe contracten zullen we jou bij de onderschrijving van een verzekering uitnodigen om rechtstreeks met ons een Europese domiciliëring af te sluiten.

We zullen vervolgens de behandeling van jouw aanvraag met jouw bank opvolgen.