Brandverzekering Touring Verzekeringen

Brandverzekering Touring Verzekeringen

Touring VerzekeringenDe Touring brandverzekering voor jouw woning en inboedel dekt jou tegen schade aan jouw gebouw of bezittingen, of je nu de huurder dan wel de eigenaar bent.

 • Ben je huurder? Jouw inboedel en jouw aansprakelijkheid zijn verzekerd
 • Bent je eigenaar? Het gebouw en jouw bezittingen zijn verzekerd
 • 24 uur per dag en 7 dagen op 7 bijstand

De verzekering voor woning en inboedel dekt alle schade aan jouw gebouw of bezittingen, of je nu de huurder of de eigenaar bent.

 • Indirecte verliezen* terugbetaald tegen 105%
 • Vergoeding berekend op basis van een raming van het te verzekeren kapitaal
 • Bijstand gegarandeerd 24/24 uur, 7/7 dagen

De Touring verzekering voor woning en inboedel dekt jou tegen schade veroorzaakt door:

 • Brand
 • Schade door elektriciteit
 • Explosie of implosie
 • Vandalisme
 • Kwaad opzet
 • Storm
 • Hagel
 • Sneeuw
 • Water en vloeibare brandstoffen
 • Glasbreuk
 • Sanitaire schade
 • Natuurrampen

Met de verzekering voor woning en inboedel geniet je automatisch van:

 • Rechtsbijstand bij gerechtelijke geschillen
  • Vrije keuze van advocaat of expert
  • Een expert in rechtsbescherming treedt op als bemiddelaar
  • Juridische bescherming bij geleden of veroorzaakte schade
 • 24 uur per dag en 7 dagen op 7 bijstand
  • Tussenkomst na verlies of diefstal van sleutels
  • Een voorschot van € 5.000,00 indien je jou dringende uitgaven niet kunt veroorloven
  • Touring stuurt bevoegd personeel om reparaties uit te voeren indien nodig

* De ‘indirecte verliezen’ zijn de kosten die samenhangen met het schadegeval: telefoongesprekken, kinderoppas, vervoer, loonverlies enz.

Naast jouw brandverzekering kan je ook andere optionele verzekeringen afsluiten die aangepast zijn aan jouw behoeften:

Ben je huurder? De verzekering voor woning en inboedel dekt jouw aansprakelijkheid en schade aan jouw bezittingen. Eigenaar van een woning? De verzekering voor woning en inboedel verzekert jou tegen alle schade aan het gebouw of jouw bezittingen.

Wat wordt verstaan onder ‘gebouw’?

 • Het gebouw zelf
 • Goederen die permanent aan het gebouw zijn bevestigd (zonnepanelen, blinden enz.)
 • Bouwmaterialen die nog geen deel uitmaken van het gebouw
 • Andere constructies die zich op jouw eigendom bevinden: ingangen, terrassen, binnenplaats, zwembad, sportterrein, serre, omheining,…

Wat wordt verstaan onder ‘inboedel van het gebouw’?

Jouw inboedel en de inboedel van jouw huisbaas:

 • Meubelen voor privégebruik of professioneel gebruik (indien professionele activiteit werd vermeld)
 • Huisdieren
 • Alle vaste installaties en de inrichting en indeling van het gebouw waarvan je de eigenaar bent
 • Baar geld, edelstenen of -metalen, echte parels …

De brandverzekering van Touring verzekert jou tegen schade veroorzaakt door:

 • Brand
 • Schade door elektriciteit
 • Een ontploffing/implosie
 • Vandalisme, kwaad opzet
 • Storm, hagel, sneeuw
 • Water en vloeibare brandstoffen
 • Glasbreuk en sanitair schade
 • Natuurrampen

Wat wordt verstaan onder brand en aanverwante gevaren?

 • Schade veroorzaakt door hitte, rook, bijtende dampen, neerslag.

Wat wordt verstaan onder schade door elektriciteit?

 • Beschadiging van installaties en apparaten door elektriciteit
  • Blikseminslag
  • Overspanning
  • Kortsluiting
  • Inductie
  • Demping van een elektrische boog
 • Elektrocutie van huisdieren

Wat wordt verstaan onder vandalisme en kwaad opzet?

 • Vandalisme
  Elke irrationele handeling die tot doel heeft een goed te beschadigen of te vernielen.
 • Kwaad opzet
  Elke opzettelijke handeling die tot doel heeft te schaden.

Wat wordt verstaan onder stormen, hagel, sneeuw?

 • Schade veroorzaakt door stormen met een minimumsnelheid van 80km/u of door winden die andere woningen in een straal van 10km hebben beschadigd.
 • Schade veroorzaakt door hagel en druk door sneeuw en ijs.

Wat wordt verstaan onder water en vloeibare brandstoffen?

 • Alle schade veroorzaakt door water, stoom of vloeibare brandstoffen (benzine, stookolie …).
 • Schimmel, houtworm, insecten en micro-organismen ontstaan als gevolg van waterschade binnenshuis en verzekerd door Touring Verzekeringen.
 • Alle barsten en schade (met uitzondering van krassen en afschilferingen).
 • Ondoorzichtigheid van isolerende beglazing door condensatie.

Wat wordt verstaan onder glasbreuk en sanitaire schade?

Goederen getroffen door barsten en schade: Glas-in-loodramen, spiegels en doorzichtige of doorschijnende plastic materialen van het gebouw, privé-serres en –veranda’s, ruiten van meubels, glaskeramische kookplaten, aquariums, zonnepanelen

Wat wordt verstaan onder natuurrampen?

Overstromingen, aardbevingen, overstroming en opstuwing van openbare rioleringen, het doorsijpelen van water, grondverschuivingen en -verzakkingen

Segmentatiecriteria brandverzekering

Om het tarief van jouw verzekeringscontract woning te bepalen, maken we gebruik van segmentatiecriteria. Deze criteria stellen ons in staat om jou beter te leren kennen en jouw risicoprofiel zo juist mogelijk in te schatten. Op die manier kunnen we jou de beste prijs garanderen voor jouw brandverzekering. De gebruikte segmentatiecriteria zijn:

 • Het verzekerde kapitaal. Dit wordt ofwel door jou meegedeeld, ofwel wordt het door Touring Verzekeringen bepaald op basis van een vragenlijst.
 • Het type bewoning (eigenaar / huurder, inwoner / niet inwoner),
 • Voor de diefstal waarborg, de plaats van het te verzekeren risico en ook de afstand tot andere gebouwen,
 • Voor de waarborg natuurrampen, de plaats van het te verzekeren risico en het type risico (huis / appartement op gelijkvloers of appartement op verdieping).

Deze criteria werden gekozen op basis van de ervaring waarover Touring beschikt en hun statistische modellen. Hieruit blijkt dat het aantal schadegevallen en/of de ernst van de schade een directe link heeft met deze criteria. Zij bepalen het juiste tarief op basis van het ingeschatte risico voor frequentie en kost van schadegevallen.