Brandverzekering tips

Bliksem- en elektriciteitsschade vermijden

  • Plaats een bliksemafleider en zorg voor een goede aarding van alle binnenkomende nutsleidingen.
  • Contacteer een bedrijf dat gespecialiseerd is in het beveiligen van woningen tegen overspanning.
  • Eén keer per jaar dien je de hoofdschakelaar van alle zekeringen even in en uit te schakelen zodat de contactpunten ‘gereinigd’ worden.
  • Zorg ervoor dat de elektriciteitsvoorzieningen in jouw woning regelmatig en preventief gecontroleerd worden. De elektriciteitscircuits, zekeringschakelaars en andere onderdelen die deel uitmaken van de elekticiteitsvoorziening in een woning dient bovendien gekeurd worden. Verifieer daarom of het keuringsattest van jouw woning nog steeds geldig is. Zoniet dien je zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen te treffen om een keuringsbewijs te bekomen.