Brandverzekering ING

Globale Brandverzekering & Familiale Verzekering ING | Vaak gestelde vragen

ING Verzekeringen

Is er een vrijstelling bij de familiale verzekering?

Dat hangt af van het soort schade. Is er sprake van lichamelijke schade, dan is er geen franchise. Jouw schade is in dat geval volledig gedekt. Voor de terugbetaling van materiële schade is er altijd een franchise van € 241,94 * (cijfers december 2014). Dit betekent dat je bij elk schadegeval waarvoor je aansprakelijk bent, tot dit bedrag zelf de kosten ten laste neemt. De meerkosten zijn gedekt.

* Dit bedrag is geïndexeerd. De index wijzigt elke maand.​​

Wat gebeurt er bij een schadegeval?

Bel onmiddellijk de ING Assist’Line op het nummer +32 2 550 06 00. De ING bijstandsverleners zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en vertellen je wat te doen. Jouw dringende problemen lossen zij meteen op.

Je kan ook jouw schadeformulier downloaden. Vul het formulier in en bezorg het terug via e-mail aan de dienst Schade-aangifte of aan jouw ING-kantoor of per post aan de verzekeraar:
NN Insurance Services Belgium nv, Airport Plaza – Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem.

Wat betreft de basiswaarborgen, zorgt ING voor:

 • de herstelling van materiële schade;
 • de redding en bewaring van de verzekerde goederen;
 • de voorlopige huisvesting van de bewoners;
 • de afscherming en/of bewaking van de woning;
 • de opvang van welbepaalde verzekerden;
 • de repatriëring (bij verblijf in het buitenland op het moment van het schadegeval).

De bijkomende waarborgen hieronder zijn automatisch inbegrepen in de basiswaarborgen: *

 • opruiming en afbraak
 • herstelling van binnenplaatsen en tuinen
 • verlies aan huurgeld
 • reddings- en bewaringskosten
 • terugbrengen van de verzekerde inhoud
 • voorlopige huisvesting
 • voorlopige afsluiting of afscherming
 • honorarium van een expert
 • toekenning van een voorschot

Ten slotte krijg je bovenop de terugbetaling van de herstellingskosten een aanvullende vergoeding om de extra kosten te dekken (bijvoorbeeld verplaatsing- en telefoonkosten, tijd- en inkomstenverlies).

Daarnaast is er een systeem met jokers waarmee je bij een schadegeval de maximumvergoeding voor twee voorwerpen naar keuze kunt verdubbelen (op het ogenblik van het schadegeval). Jouw ING-gesprekspartner legt je alles uit wanneer je jouw verzekering aangaat.

* Alleen als de schade rechtstreeks voortvloeit uit een gebeurtenis die gedekt is in de basiswaarborgen.

Herstelling in natura: ING Home Assistance

Valt de schade onder de voorwaarden van het contract en wordt ze op minder dan € 5 000 geraamd? Neem dan contact op met ING Home Assistance. Binnen 48 uur na jouw telefoontje komt er een afgevaardigde naar jou toe.De afgevaardigde stelt de schade vast en doet mogelijk een voorstel om ze te herstellen. Deze herstelling gebeurt zo snel mogelijk en binnen de termijn die jou met de afgevaardigde afspreekt. Je betaalt de hersteller enkel de verplichte vrijstelling.

Wat is de seniorenkorting?

De seniorenkorting is er speciaal voor gezinnen waarvan alle leden ouder zijn dan 60. Zij krijgen automatisch een korting op de waarborgen ‘familiale verzekering’ en ‘rechtsbijstand’. Over het algemeen zijn deze gezinnen immers kleiner en lopen ze minder risico.