Brandverzekering ING

ING Globale Woon- en Gezinsverzekering

Details over de brand- en familiale verzekering van ING

ING VerzekeringenDankzij de zeer uitgebreide waarborgen is deze brandverzekering onmisbaar voor jouw woning en gezin. Bovendien kan deze verzekering aan jouw specifieke behoeften worden aangepast door een aantal optionele dekkingen te kiezen. De ING brandverzekering is bestemd voor eigenaars of huurders van een onroerend goed voor privégebruik.

Wat dekt de ING brandverzekering?

 • De brandverzekering dekt woningen gelegen in België, bestemd voor privégebruik.
 • In de meeste gevallen dekt de verzekering ook de huuraansprakelijkheid van de verzekerden voor alle gebouwen en de inboedel die hen in de hele wereld ter beschikking worden gesteld voor vrije tijd, vakantie, zaken- of privéreis (bijvoorbeeld jouw vakantiewoning, hotel) voor een periode van maximaal 180 dagen per jaar.

Basiswaarborgen

 • Brand en aanverwante risico’s
  Bijvoorbeeld een blikseminslag, een ontploffing of een voertuig dat tegen jouw gevel botst.
 • Waterschade
  Bijvoorbeeld een lek van het sanitair, overstroming van de dakgoot, wegvloeien van stookolie door een lek of een breuk of barst in de tank of leidingen.
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid Woning
  Een bloembak waait van jouw vensterbank en valt op de auto van jouw buurman? Er woedt een storm, een dakpan waait weg en komt terecht op het hoofd van een voorbijganger? Je vergat het ijs op het voetpad voor jouw woning te verwijderen, een voorbijganger glijdt uit en breekt een been? Deze waarborg vergoedt de schade aan derden veroorzaakt door het verzekerde gebouw of de inboedel ervan.
 • Natuurrampen
  Schade door overstroming, het overlopen of opstuwen van riolen, een aardbeving, een aardverschuiving of grondverzakking.
 • ING Home Assistance (bijstand aan huis)
  Onmiddellijke herstelling van materiële schade, redding en bewaring van de verzekerde goederen, voorlopige huisvesting van de bewoners, afscherming en/of bewaking van de woning, opvang van de verzekerden en repatriëring als de verzekeringnemer of zijn partner zich op het ogenblik van het schadegeval in het buitenland bevinden.
 • Nieuw
  Ook zonnepanelen worden door deze waarborgen gedekt, onder bepaalde voorwaarden.

** Niet-exhaustieve lijst van de gedekte risico’s voor het gebouw en/of de inboedel ervan.

 • Diefstal en vandalisme
  Vergoedt de voorwerpen die verdwijnen of worden beschadigd bij een diefstal of poging tot diefstal in een gebouw dat regelmatig wordt bewoond.
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid Gezin
  Dekt de financiële gevolgen van de schade die jou, jouw gezinsleden of huisdieren per ongeluk aan derden berokkenen.
 • Rechtsbijstand Woning en Gezin
  Altijd gekoppeld aan de burgerlijke aansprakelijkheid gezin. Deze waarborg biedt je bijstand als je gerechtelijk wordt vervolgd in het kader van jouw privéleven, ongeacht of je het slachtoffer bent of de schade zelf hebt veroorzaakt.
 • Gestald(e) voertuig(en)
  Vergoedt de schade aan een voertuig dat geparkeerd staat in het verzekerde gebouw of in de nabije omgeving ervan.