Brandverzekering FAQ

Wat te doen bij brandschade?

Vermijd uitbreiding van brandschade

Bij brandschade dien je er voor te zorgen dat je zoveel mogelijk uitbreiding van de schade vermijdt. Het spreekt voor zich dat je daarbij je zelf niet in gevaar moet brengen. Stel dat een deel van het dak is weggeblazen door een storm waardoor er een lekkage is ontstaan. Je kunt in dat geval een zeil op het dak plaatsen. Wanneer er een klein brandje ontstaat kun je dit zelf blussen. Vind je het te gevaarlijk om zelf op het dak te klimmen? Schakel dan zo snel mogelijk een vakman in die voor een, (eventueel tijdelijke) oplossing kan zorgen. Alle kosten die gemaakt worden bij het voorkomen van ergere schade zijn gedekt door de brandverzekering.

Brandschade melden

Daarna is het zaak zo snel mogelijk melding te maken van de schade bij je brandverzekeraar. Hierbij is het van belang om bewijsstukken te verzamelen. Wanneer er een halsketting is gestolen bij inbraak, stuur dan een aantal foto’s waar je de ketting om hebt, of een factuur van de aankoop. Aan de brandverzekering moet het proces verbaal van de politie overgemaakt worden inclusief foto’s van bijvoorbeeld opgebroken ramen of deuren. Bij waterschade kun je foto’s maken die aantonen waar, wat en hoeveel schade er is ontstaan. Probeer een lijst bij te houden van jouw inboedel waarin merken, type, aankoopfacturen en foto’s staan. De schaderegeling verloopt vlotter als het dossier volledig is.

Huisvesting

Stel dat je woning onbewoonbaar is geworden door de geleden schade. In zo’n geval heb je een ander onderkomen nodig. Je brandverzekeraar biedt jou (en jouw gezin en/of inboedel) een oplossing.

Schade expertise

Indien nodig komt er na het indienen van de aangifte bij de brandverzekeraar een schade-inspecteur van de verzekeraar of een schade-expert langs om de schade op te meten. Het rapport van deze persoon is leidend voor de verzekeraar bij het bepalen van de vergoeding die je ontvangt. Stel je bent het niet eens met het voorstel tot vergoeding dat de verzekeraar doet, dan kun je zelf een tegen-expertise laten uitvoeren.

Vergoedingen

De algemene voorwaarden van je verzekeringscontract bepalen hoeveel schade de brandverzekeraar vergoedt. Een deel van de schade zal worden ingehouden door de verzekeraar, namelijk de zogenoemde franchise of vrijstelling. Als jij een brand veroorzaakt hebt en anderen zoals jouw buren schade hebben opgelopen, dan zal hun eigen verzekeraar deze schade vergoeden. Hun verzekeraars nemen contact op met jouw verzekeraar om de kosten te verhalen.

Bewijslast

Je moet bewijsstukken bij de brandverzekeraar brengen van de kosten die je gemaakt hebt voor je (tijdelijke) huisvesting. Dit moet gedaan worden binnen de 15 dagen – soms zelfs minder – na ontvangst van deze bewijsstukken. De verzekeraar zal deze kosten vervolgens vergoeden.

Ben je het met de verzekeraar eens over de vergoeding, dan moet de verzekeraar dit geld binnen 30 dagen storten. Ben je niet akkoord en laat je een tegen-expertise uitvoeren dan moet het bedrag binnen 90 dagen na deze tegenexpertise vastgelegd zijn. Na het vastleggen gaat de termijn van 30 dagen in waarin de verzekeraar het geld naar jou moet overmaken.

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij deze termijn langer kan zijn:

  • De kosten kunnen niet goed ingeschat worden door omstandigheden die niet binnen de mogelijkheden van de verzekeraar liggen.
  • Je hebt als verzekerde niet alles gedaan wat volgens het contract verplicht is. Je hebt bijvoorbeeld te lang gewacht met het inleveren van de bewijsstukken.
  • Er is een gerechtelijke procedure ingesteld waarbij de oorzaken van de brand zullen worden onderzocht.
  • Bij brandstichting wil de verzekeraar eerst wachten tot hij van het parket inzage krijgt in het strafdossier. Dan pas kan de verzekeraar uitsluiten dat de brand niet door de verzekerde zelf gesticht is.

Dubbele wettelijke interest

Je hebt recht op een dubbele wettelijke interest als de verzekeraar jou te laat betaalt vanaf de dag dat de termijn is verstreken tot de dag waarop de uiteindelijke betaling gebeurt. Kan de verzekeraar bewijzen dat deze vertraging niet zijn schuld is, dan vervalt deze dubbele wettelijke interest echter.

Bijstand

Het is mogelijk om je bij te laten staan door een tussenpersoon of eigen expert tijdens het afwikkelen van de schade en bij het bezoek van een schade-inspecteur van de verzekeraar.