Brandverzekering dekkingen

Aanvullende dekkingen bij brandverzekering

Bij aanvullende dekkingen van een brandverzekering wordt geen schade rechtstreeks vergoedt. Wel worden bijkomende kosten gerelateerd aan de schade vergoedt. Hieronder vind je een overzicht van dergelijke bijkomende kosten die kunnen worden veroorzaakt bij schadegevallen.

Wil je zeker weten of de maatregelen die jij wil nemen vergoed worden? Neem dan contact op met je verzekeringsmaatschappij of verzekeringsmakelaar.

Kosten om te vermijden dat de schade zich niet uitbreidt

Voorbeeld

  • Vanwege een storm zit er een gat in het dak. Om waterinsijpeling te vermijden laat je een zeil spannen.

Kosten om schade te voorkomen bij dreigend gevaar

Voorbeeld

  • Om een ontploffing te voorkomen neem je dringende maatregelen wanneer je een gasgeur ruikt. Dit kan bijvoorbeeld zijn het oproepen van een vakman zijn die het lek opspoort en verhelpt.

Kosten die je maakt wanneer spullen bewaard moeten worden tijdens woningherstel

Voorbeeld

  • Enkele meubels zijn gered uit een brand die de woning onbewoonbaar heeft gemaakt. Deze meubels moeten ergens worden opgeslagen.

Sloopkosten en transportkosten van puin

Voorbeeld

  • Er blijft vaak veel puin over na het bouwen of herstellen van je huis. Zeker als er een ernstige brand heeft gewoed. Dit puin moet worden geruimd.

Door een schadegeval is je woning onbewoonbaar en maak je elders kosten voor je huisvesting

Voorbeeld

  • Door het schadegeval kan je woning onbewoonbaar worden. De kosten die je maakt wanneer je elders moet overnachten, bijvoorbeeld in een hotel, kunnen verzekerd zijn door de verzekering. Let wel op dat de bedragen die worden uitgekeerd per verzekering kunnen verschillen.  In de algemene voorwaarden van jouw verzekeringscontract kun je dit opzoeken.

Het verhaal van derden – Verzekering voor jouw aansprakelijkheid voor materiële schade geleden door anderen

Voorbeeld

  • Je bent tegen het verhaal van derden beschermd door je brandverzekering. Ook tegen huurders ben je beschermd wanneer je zelf aansprakelijk bent voor het schadegeval. Hierbij kan je denken aan een brand die overslaat, een lek in een gemene muur of een van je eigen leidingen die schade veroorzaakt bij de buren. Het verhaal van derden biedt enkel dekking bij materiële schade.

BA Gebouw – Burgerlijke Aansprakelijkheid als bezitter van woning

Voorbeeld

  • Een van jouw dakpannen valt van jouw dak en komt terecht op de wagen van jouw buurman. Wanneer je een verzekering BA gebouw hebt afgesloten, dan zal jouw verzekeraar instaan voor de vergoeding van materiële (en vaak ook lichamelijke) schade toegebracht aan anderen.