Brandverzekering AXA

AXA brandverzekering e@sycosy online

De voordelige, online brandverzekering voor appartementen van maximum 140 m²

AXA Verzekeringen

De brandverzekering e@sycosy Online van AXA combineert de snelheid van een afsluiting via het Internet met de dienstverlening van een verzekeringstussenpersoon zoals een onafhankelijke makelaar.

Ze is bestemd voor bewoners van appartementen die een maximale oppervlakte hebben van 140 m². E@sycosy biedt je als bewoner van een appartement een kwaliteitsvolle verzekering, zonder extra’s die overbodig zijn voor jou.

 • Alle dekkingen voor jouw appartement
  ​Als bewoner van een appartement van maximaal 140 m² heb je geen behoefte aan een verzekering van een tuin, zwembad of zonnepanelen. Je wenst echter uiteraard wél goed verzekerd te zijn voor de onmisbare dekkingen die eigen zijn aan een woonverzekering, zoals brand, waterschade, etc …
 • Aantrekkelijke tarieven
  ​Met e@sycosy kies je voor een kwaliteitsverzekering aan een aantrekkelijke prijs. Je betaalt hier niet voor alle extra’s die je niet nodig hebt voor jouw appartement.
 • Zowel voor eigenaars als voor huurders
  ​Woon je in een appartement met een oppervlakte van maximaal 140 m² (inclusief terrassen, kelderruimtes en garages) en heb je de laatste vijf jaar geen schadegeval gehad? Dan is e@sycosy is de ideale verzekering voor jouw hoofdverblijfplaats, ongeacht of je nu eigenaar of huurder bent van het appartement.
 • Brand, blikseminslag, ontploffing, rook- en roetschade
 • Schade aan elektrische toestellen
 • Glasbreuk
 • Vandalisme
 • Natuurrampen
 • Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk
 • Aanrijdingen
 • Schade veroorzaakt door water of stookolie

Daarnaast biedt de e@sycosy woonverzekering ook een dekking diefstal en rechtsbijstand bij geschillen voor een voordelige prijs.

​Diefstal

Onderzoek heeft uitgewezen dat er meer diefstallen worden gepleegd in appartementen dan in huizen. Daarom biedt de E@sycosy woonverzekering van AXA jou dan ook optioneel een diefstaldekking zodat je de inhoud van jouw appartement ook kan beschermen. Wanneer inbrekers tijdens hun inbraak ook beschadigingen aanrichten, dan komt jouw verzekering ook tussen in de herstelling de beschadigde zaken.

Rechtsbijstand

De optie rechtsbijstand houdt in dat je wordt geïnformeerd over jouw rechten en dat jouw belangen worden verdedigd in het kader van een geschil in verband met de verzekerde goederen. De rechtsbijstandverzekering dekt ook de kosten van jouw eventuele rechtsverdediging door jouw advocaat.

Ben je huurder of eigenaar van een appartement dat wordt verhuurd? Zelfs zonder schadegeval geniet je tot twee maal per jaar telefonische juridische bijstand en krijg je een antwoord op al jouw vragen met betrekking tot jouw rechten en plichten in geval van een huurgeschil.

De optie rechtsbijstand kan zowel worden afgesloten in het kader van jouw woonverzekering als in het kader van jouw familiale verzekering, of zelfs in beide gevallen.

Familiale verzekering BA

Loop niet het risico dat je jouw hele leven moet opdraaien voor een ongelukkig voorval. Je kan daarom best jouw e@sycosy verzekering aanvullen met de familiale verzekering BA privéleven.

Om een e@sycosy verzekeringscontract te kunnen afsluiten, moet jouw appartement voldoen aan volgende criteria:

 • Jouw appartement dient in België gelegen te zijn
 • Jouw appartement moet dienen als woning en dus niet voor de uitoefening van een vrij beroep, handelszaak of onderneming
 • Het appartement mag niet groter zijn dan 140 m², inclusief terras(sen), balkon(s) en garageplaats(en)
 • Het appartement moet regelmatig bewoond worden. Dat betekent dat je er minstens 9 maanden per jaar dient te wonen als je de dekking diefstal wilt kunnen afsluiten
 • Jouw appartement mag maximum één garage hebben die gelegen is op een ander adres dan het adres van het appartement dat je wenst te verzekeren.