Brandverzekering AG Insurance

Verzekering Rechtsbijstand Brand

Snelle juridische bijstand via AG Insurance

AG InsuranceJe wilt een stevig vangnet als jouw woning of inboedel beschadigd wordt door een derde en deze schade niet verzekerd is in de woonverzekering. Je kan in dergelijke gevallen rekenen op de hulp van het deel rechtsbijstand uit de Top Woning woonverzekering om deze schade te recupereren bij de aansprakelijke derde.

 • Jouw kosten vergoed tot € 50 000
  Je hoeft jou geen financiële zorgen te maken bij een juridische procedure. Je krijgt voor jouw juridische kosten een vergoeding tot € 50.000 per schadegeval.
 • Vrije keuze advocaat
  Je mag vrij een advocaat kiezen om jouw belangen te verdedigen voor de rechtbank.
 • Insolvabiliteit derden verzekerd tot € 15 000
  Je ontvangt steeds de schadevergoeding waar je recht op hebt, ook al is de aansprakelijke derde onvermogend.
 • Kosten tegen-expertise verzekerd
  Je krijgt de expertisekosten terugbetaald voor een tegen-expertise als je niet akkoord gaat met het voorstel van schadevergoeding van jouw brandverzekeraar.

Je wilt een stevig vangnet als jouw woning of inboedel beschadigd wordt door een derde en deze schade niet verzekerd is in de woonverzekering. Je kan in dergelijke gevallen rekenen op de hulp van het deel rechtsbijstand uit de Top Woning woonverzekering om deze schade te recupereren bij de aansprakelijke derde via een minnelijke schikking of indien nodig via een een gerechtelijke procedure.

Is de aansprakelijke derde onvermogend om de schade te vergoeden, dan zal jouw rechtsbijstand brand zorgen voor een schadevergoeding tot € 15.000.

Als je bovendien het bedrag van de vrijstelling niet ontvangt van de aansprakelijke derde, zal de rechtsbijstand brand het jou voorschieten, tot maximaal € 242,23 (index juni 2013, basis 1981).

Ook voor jouw verdediging als je voor een strafrechtelijke rechtbank moet verschijnen naar aanleiding van een in het Top Woning verzekerd schadegeval staat rechtsbijstand brand aan jouw zijde. Je mag in beide gevallen zelf een advocaat kiezen om jouw rechten te verdedigen. Je kan ook de hulp inroepen van rechtsbijstand brand als je van mening verschilt met jouw woningverzekeraar over de interpretatie van jouw contract. En ben je het niet eens over de grootte van jouw schadevergoeding voor een schadegeval in de Top Woning brandverzekering, dan betaalt rechtsbijstand brand de kosten voor een tegen-expertise.

Derden

Je hoeft jou geen financiële zorgen te maken bij een geschil over schade aan jouw woning of inboedel die veroorzaakt werd door een derde en die niet gedekt is in de woonverzekering Top Woning. Je bent met rechtsbijstand brand verzekerd tot € 50.000 als je gerechtelijke stappen wil ondernemen tegen deze aansprakelijke derde. Rechtsbijstand brand neemt de kosten en erelonen op zich voor de:

 • advocaat
 • gerechtelijke procedure
 • expertises en onderzoeken

Je kan rekenen op een voorschot tot € 20.000 voor de schade waarvoor de aansprakelijkheid van de derde onbetwistbaar vaststaat.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Je kan de hulp van rechtsbijstand brand inroepen voor ieder feit dat zich voordoet in België.

Je moet maar één telefoontje doen naar Providis, de rechtsbijstandsdienst van AG Insurance om te worden verder geholpen door experts. De beheerders van Providis behandelen namelijk uitsluitend rechtsbijstandsdossiers. Zij staan jou nauw bij en leggen jou uit wat je precies moet doen. Je ontvangt regelmatig nieuws over de stand van zaken van jouw dossier. Sommige rechtsbijstandsdossiers kunnen immers een tijdje duren.