Brandverzekering AG Insurance

Pack ‘Ik bouw, Ik verbouw’ | Brandverzekering AG Insurance

Een omniumverzekering voor de bouw of renovatie van jouw woning

AG Insurance omniumverzekeringMet het Pack ‘Ik bouw, Ik verbouw’ bescherm je jouw gebouw in opbouw of in renovatie tegen alle mogelijke schade, diefstal inbegrepen.

Jouw Pack Ik bouw, Ik verbouw vult je brandverzekering Top Woning aan tijdens de werkzaamheden.  Je moet de werken laten uitvoeren door een ingeschreven aannemer, maar de afwerking* mag je zelf doen. Je kan op die manier de factuur voor de bouw of renovatie van jouw woning flink verminderen.

 • Bescherming voor jouw buren
  Ook jouw buren kunnen rekenen op een snelle interventie als zij schade hebben door de bouw- of renovatiewerken.
 • Een echte ongevallenverzekering
  Je krijgt een terugbetaling van de medische kosten na een ongeval op de werf van jouzelf, jouw familie of van de bezoekers en onbezoldigde helpers.
 • Faillissement aannemer ingedekt
  Je krijgt financiële hulp om het hoofd te bieden aan de extra kosten als jouw aannemer failliet gaat.
 • Vertraging werken opgevangen
  Je mag een tijdelijk verblijf zoeken als je niet op tijd kunt verhuizen door een gedekt schadegeval tijdens de bouw of renovatie.

Je beschermt zich met Pack Ik bouw, Ik verbouw tegen:

 • materiële schade (zowel eigen schade als aan derden)
 • het faillissement van jouw aannemer
 • vertraging van de bouw- of renovatiewerken
 • diefstal
 • een ongeval op de werf

Je beschikt dus over een echte omnium voor jouw werf. Je bent met Pack Ik bouw, Ik verbouw bovendien ook verzekerd voor de schade die jij of een onbezoldigde helper veroorzaakt tijdens de afwerking.

* De afwerking omvat de plafonnering, de elektriciteit, de sanitaire installaties, het loodgieterswerk, het plaatsen van een tegelvloer of parket, schilderwerken,… dus de bouwwerken met uitzondering van de ruwbouw, het voegen en de werken die de structurele integriteit van het huis in gevaar brengen. Deze grote werken moeten worden uitgevoerd door een officieel geregistreerde aannemer.

Je kan met het Pack Ik bouw, Ik verbouw rekenen op een correcte vergoeding in geval van diefstal of materiële schade (veroorzaakt door slecht weer, een brand, een ongeval, …) voor:

 • het gebouw in opbouw of de bestaande constructie (op basis van een plaatsbeschrijving vóór de start van de werken)
 • materialen geleverd op de werf (bakstenen, tegels, deuren, ramen, enz.)
 • belangrijke technische toestellen en installaties (sanitaire installaties, centrale verwarming, enz.)

Je bent verzekerd voor de schade die je tijdens de bouw of renovatie toebrengt aan derden, zoals jouw buren. Ongeacht wie voor die schade verantwoordelijk is: jijzelf, jouw aannemer, jouw familie die onbezoldigd komt helpen, … Op die manier vermijd je discussies over de eventuele aansprakelijkheid die de werken kunnen vertragen.

Je toont trots de gerealiseerde werken aan jouw familie? Of je krijgt tijdens de schilderwerken hulp van een goede vriend? Jouw Pack verzekert jou, jouw naasten, jouw bezoekers en jouw onbezoldigde helpers tegen de financiële gevolgen van ongevallen die gebeuren tijdens bezoeken of de afwerking1, maar ook tijdens jouw verhuis.

Als jouw aannemer, architect of een onderaannemer failliet gaat tijdens het bouwen of verbouwen, dan moet je op zoek gaan naar een vervanger. Diens offerte stemt niet altijd overeen met die van jouw oorspronkelijke keuze. Om jou te helpen om deze onvoorziene meerkost op te vangen, vergoedt het Pack Ik bouw, Ik verbouw jou het verschil tussen de offertes. Je ontvangt tot € 2500 *.

Tot slot krijg je via het Pack Ik bouw, Ik verbouw een vergoeding voor huisvestingskosten en het opslaan van jouw meubels bij een vertraging van de werken door een gedekt schadegeval (faillissement, brand, diefstal,…) in de drie maanden die aan de verhuisdatum voorafgaan, tot 3 maanden lang indien nodig.

1 De afwerking omvat de plafonnering, de elektriciteit, de installatie van sanitair, het loodgieterswerk, het plaatsen van een tegelvloer of parket, schilderwerken, … met uitzondering van de ruwbouw, voegen en werken die de structurele integriteit van het huis in gevaar brengen. Deze grote werken moeten uitgevoerd worden door een officieel ingeschreven aannemer.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Je kan de waarborgen van het Pack Ik bouw, Ik verbouw inroepen voor jouw eengezinswoning in opbouw of in renovatie in België, als je de werken laat uitvoeren door een ingeschreven aannemer.

Je moet het Pack onderschrijven en een plaatsbeschrijving van de bestaande en van de naburige constructies tegensprekelijk opmaken vóór het begin van de werken.

Je blijft de waarborgen burgerlijke aansprakelijkheid, materiële schade en ongevallen genieten gedurende 6 maanden na je intrek in jouw nieuwe constructie of na het einde van de contractuele renovatiewerken.

Je geeft jouw schade tijdens jouw bouw of renovatie telefonisch aan en een specialist helpt jou uit de nood.