Omniumverzekeringen

DVV omniumverzekering

DVV omniumverzekering

DVV biedt jou keuze uit twee omniumverzekeringen, namelijk

 • de Beperkte Omniumverzekering &
 • de Volledige Omniumverzekering

DVV biedt ook een getrouwheidsprogramma aan onder de naam DVV Stars. Dankzij dit programma worden trouwe klanten beloont wanneer zij  geen schadegevallen  veroorzaken. Eenmaal je DVV Stars hebt verdiend, dan kunnen zij ingezet worden als een Joker om je franchise af te kopen mocht je toch een schadegeval hebben met jouw auto, je huis of in je familiale verzekering in de toekomst.
Je kan je de DVV Stars ook gebruiken om jouw bonus-malusgraad te behouden na een schadegeval.

De DVV Stars kan je verdienen via zowel de BA autoverzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid), de volledige DVV Omniumverzekering, en de DVV woningverzekering indien je ook een DVV Familiale verzekering hebt afgesloten.

Beperkte Omnium

De Beperkte Omniumverzekering  dekt schade aan jouw voertuig waarvoor je zelf niet verantwoordelijk bent. Jouw voertuig is ook verzekerd tegen diefstal.

Waarborgen

 • Diefstal
 • Brand
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren
 • Schade door extreme weersomstandigheden & natuurrampen

Volledige Omnium

Een Volledige Omniumverzekering (ook wel de ‘full omniumverzekering’ genoemd) dekt de schade aan jouw voertuig, ook wanneer je zelf verantwoordelijk bent voor de schade. Jouw wagen is bovendien verzekerd bij totaalverlies.

Waarborgen

 • Diefstal
 • Brand
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren
 • Schade door extreme weersomstandigheden & natuurrampen
  +
 • Materiële schade aan jouw voertuig, zelfs als je in fout bent
 • Vandalisme

Voordelen

 • DVV biedt enkele extra waarborgen ter waarde van maximum € 2000 bij de Omnium, namelijk dekking van eventuele blus- en takelkosten, kosten voor demontage van de wagen, kosten voor autokeuring en douanekosten, voorschotten op garagekosten en fiscale zegels voor een nieuwe inschrijving van een nieuw voertuig indien jouw voertuig vervangen dient te worden na een zwaar ongeval.
 • Je ontvangt een korting op de BA autoverzekering en omniumverzekeringen indien je cursus defensief rijden hebt gevolgd bij een erkend instituut
 • Er is onder meer een korting beschikbaar voor motorrijders indien zij hun wagen ook bij DVV verzekeren

Vrijstellingen

Je betaalt enkel een vrijstelling op de waarborg Eigen Schade. Je bepaalt zelf of deze vrijstelling 2,5%, 5%, 7,5% of 10% van de cataloguswaarde bedraagt. Je kan bovendien deze vrijstelling afkopen met jouw DVV Stars (tot maximum € 750,00).

Een DVV omniumverzekering zonder vrijstelling is ook verkrijgbaar. Voor een extra premie op de waarborg Eigen Schade vergoedt DVV dan de schade aan je wagen vanaf de eerste euro (als de herstellingskosten meer bedragen dan 750 euro exclusief btw).

Je kan ook kiezen voor een nulvrijstelling met ‘aanrijdingsrisico’ (0% bij aanrijding met een ander geïdentificeerd voertuig, in alle gevallen wordt een vrijstelling van 2,5% toegepast) of voor een nulvrijstelling met een drempel van € 750,00.

Bij brand of diefstal geldt er geen franchise, je geniet hier dus steeds van 0% vrijstelling.

Optionele uitbreiding waarborgen