Omniumverzekeringen

Allianz omniumverzekering

Allianz omniumverzekering

Allianz biedt jou de keuze uit een Mini Omniumverzekering en vier verschillende soorten Volledige Omniumverzekeringen:

 • Omnium Gold24
 • Omnium Gold
 • Omnium Safety
 • Omnium Security

Mini Omnium

Een Mini Omniumverzekering  dekt schade aan jouw voertuig waarvoor je zelf niet verantwoordelijk bent. Jouw voertuig is ook verzekerd tegen diefstal.

Waarborgen

 • Diefstal
 • Brand
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren
 • Schade door extreme weersomstandigheden & natuurrampen

Volledige Omnium

Een Volledige Omniumverzekering dekt de schade aan jouw voertuig, ook wanneer je zelf verantwoordelijk bent voor de schade. Jouw wagen is bovendien verzekerd bij totaalverlies.

Bij Allianz heb je keuze uit vier formules omniumverzekeringen. De verschillen tussen de vier formules zitten in het verloop van de waardedalingen van jouw voertuig & de vergoedingen die worden uitgekeerd naarmate jouw wagen ouder wordt.

Waarborgen

 • Diefstal
 • Brand
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren
 • Schade door extreme weersomstandigheden & natuurrampen
  +
 • Materiële schade aan jouw voertuig, zelfs als je in fout bent
 • Vandalisme

Formule Gold 24

 • Jouw voertuig behoudt 100% van zijn waarde de eerste 24 maanden
 • 1% waardeverlies per maand vanaf de 25ste maand
 • Waarde tijdens de 60ste maand: 64%
 • Vergoeding in werkelijke waarde vanaf de 61ste maand

Formule Gold

 • Jouw voertuig behoudt 100% van zijn waarde de eerste 18 maanden
 • 1,5% waardeverlies per maand vanaf de 19ste maand
 • Waarde tijdens de 60ste maand: 37%
 • Vergoeding in werkelijke waarde vanaf de 61ste maand

Formule Safety

Deze formule is bestemd voor voertuigen jonger dan 2 jaar.

 • 1% waardeverlies per maand vanaf de 7de maand
 • 1,5% waardeverlies per maand vanaf de 37ste maand
 • Waarde tijdens de 60ste maand: 34%
 • Vergoeding in werkelijke waarde vanaf de 61ste maand

Formule Security

Deze formule is bestemd voor voertuigen jonger dan 5 jaar.

 • 1.5% waardeverlies per maand vanaf de eerste inverkeerstelling
 • Waarde tijdens de 60ste maand: 10%
 • Vergoeding in werkelijke waarde vanaf de 61ste maand

Voordelen voor alle omniumformules

 • Mogelijkheid om te verzekeren op factuurwaarde waardoor jouw premie goedkoper wordt
 • Je ontvangt een mobiliteitsvergoeding van € 35 per dag gedurende maximum 20 dagen bij diefstal van je voertuig
 • Opties en accessoires geplaatst na aankoop van de wagen worden gratis mee verzekerd tot maximum € 1 250 (excl. BTW)
 • Dringende en noodzakelijke herstellingen zonder voorafgaande expertise worden verzekerd tot € 1000 (excl. BTW)
 • Mechanische schade door het wegvloeien van motorolie of koelvloeistof na ongeval wordt mee verzekerd
 • Mechanische schade na het tanken van verkeerde brandstof is eveneens mee verzekerd

Voordelen voor de omniumformule Gold en Gold 24

 • Diefstal van een draagbaar gps-toestel is verzekerd tot € 500 euro (excl. BTW)
 • Verbranding zonder vlammen en kortsluiting in de elektrische installatie is ook gedekt
 • Je ontvangt een vergoeding voor de sleepkosten naar de dichtstbijzijnde garage na het tanken van verkeerde brandstof (zonder andere schade en zonder vrijstelling).

Vrijstellingen

Via twee opties kan je de vrijstelling herleiden naar € 0, namelijk via de formules

 • Allianz 0-vrijstelling
 • Allianz All-in-One

Allianz 0-vrijstelling

Dankzij deze optie bij de Allianz autoverzekering betaalt je geen enkele vrijstelling meer als jouw schade groter is dan € 625 (excl. btw) en als je jouw wagen laat herstellen door een erkende hersteller. Deze vrijstelling wordt ook toegepast bij totaalverlies.

Allianz All-in-One

De optie Allianz All-in-One neemt je basisvrijstelling tot € 625 voor haar rekening voor al je verzekeringen met een vrijstelling: omnium, brand, familiale, … en dit per verzekeringscontract,  elk jaar opnieuw.

De voorwaarden om deze vrijstellingen te kunnen genieten zij

 • dat de schade groter is dan € 625 (excl. btw)
 • je verzekeringscontract is op het moment van het schadegeval 1 jaar schadevrij
 • Je voor schade aan je wagen een beroep doet op door Allianz erkende herstellers

Een voorbeeld maakt duidelijk hoe je hier voordeel uit haalt:
Je auto, woning en familiale zijn verzekerd in een package Allianz All-in-One. Je had al geruime tijd geen schadegevallen, maar op korte tijd krijg je spijtig genoeg zowel waterschade in je woning als een ongeval met de wagen. Allianz neemt dan zowel de basisfranchise van je brandverzekering als die van je autoverzekering voor zijn rekening.

Optionele uitbreiding waarborgen