Actel Direct geeft bonus-malus ‘Joker’ aan goede bestuurders

Het alom bekende bonus-malussysteem dat bij wet van toepassing was op elke Belgische automobilist, werd vrijgegeven. ACTEL Direct maakt van deze mogelijkheid gebruik om haar gradenschaal van de bonus-malus aan te passen door ze dynamischer en voordeliger te maken voor de voorzichtige bestuurders die bij ACTEL een beloning verdienen.

Om te vermijden dat je het noorden kwijtraakt in het gradensysteem heeft ACTEL ervoor gekozen om de huidige schaal aan te passen door er simpelweg 5 graden aan toe te voegen. Hierdoor kunnen onze verzekerden tot maar liefst 5 graden onder nul gaan!

Dit betekent concreet dat jouw premie Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) niet zal verhogen na een ongeval in fout van zodra jouw bonus-malusgraad kleiner is dan 01.

Bijkomend voordeel

ACTEL schenkt een welverdiende Joker goede bestuurders. Dit is een onmiddellijke, unieke daling van maar liefst 5 graden op de gradenschaal waardoor een toekomstig schadegeval in fout (B.A.) geen enkele invloed meer heeft.

Dankzij deze unieke joker daal je ineens met 5 graden in plaats van de gebruikelijke jaarlijkse daling van 1 graad. Om hiervan vanaf vandaag te kunnen genieten, moeten volgende voorwaarden worden voldaan:

  • minstens 1 jaar in B.A. verzekerd zijn bij ACTEL.
  • een bonus-malusgraad in B.A. hebben van 00, 01 of 02.
  • geen ongeval in fout gehad hebben in B.A. gedurende de laatste 12 maanden.

Dus als jouw bonus-malusgraad B.A. (vermeld op jouw vervaldagbericht) negatief is, dan betekent dit dat je een Joker hebt gekregen. Is de bonus-malusgraad op jouw vervaldagbericht gelijk aan 00 of positief, dan zal je vast en zeker op een volgende jaarlijkse vervaldag aan de voorwaarden voldoen om te kunnen genieten van dit unieke voordeel.

Ter illustratie vind je hieronder de aangepaste versie van de gradenschaal.

De gradenschaal en de ermee overeenstemmende premies

Onderstaande tabel herneemt voor iedere Bonus Malus graad de procentuele impact op jouw premie voor de verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid).

Graden Premieniveau ten opzichte van het basisniveau 100 Graden Premieniveau ten opzichte van het basisniveau 100
-05 54% 09 77%
-04 54% 10 81%
-03 54% 11 85%
-02 54% 12 90%
-01 54% 13 95%
00 54% 14 100%
01 54% 15 105%
02 54% 16 111%
03 57% 17 117%
04 60% 18 123%
05 63% 19 130%
06 66% 20 140%
07 69% 21 160%
08 73% 22 200%