Verzekeringen

ABEX Index

Vaststelling en aanpassing van de gewaarborgde waarde van woning & inboedel via brandverzekering

Wanneer je een brandverzekering afsluit, is het belangrijk om de waarde van de verzekerde goederen correct in te schatten, met name het gebouw en de inhoud. Meestal bepaalt de verzekeringnemer deze waarde, maar je kan met hem overeenkomen om dit bijvoorbeeld door een expert te laten schatten. Het is zeer belangrijk dat de correcte waarde kan bepaald worden omdat deze nadien doorgaans gebruikt wordt om het bedrag van de premie of, bij een schadegeval, van de vergoeding te berekenen.

Het heeft geen zin om de waarde van de goederen te hoog in te schatten omdat je dan als verzekeringnemer een te hoge premie gaat betalen voor een vergoeding die bij een schadegeval toch zal beperkt worden. Nog veel riskanter is de waarde te laag inschatten omdat er dan gebruik wordt gemaakt van de evenredigheidsregel. Hierdoor wordt de vergoeding gelimiteerd, rekening houdend met de verhouding tussen de waarde waarvoor het effectief verzekerd werd en de waarde die verzekerd had moeten zijn.

Om deze gevaarlijke evenredigheidsregel te vermijden, heeft de wetgever actie ondernomen. Elke verzekeraar moet aan zijn verzekeringnemers een systeem van waardebepaling voorstellen dat correct toegepast moet worden. Wanneer de bedragen aangepast moeten worden, is de evenredigheidsregel uitgesloten.

Bij een schadegeval zal de uitkering altijd volstaan om de reparatiewerken of wederopbouw te dekken, indien bij het aangaan van de brandverzekering de waarde van het verzekerde gebouw waarheidsgetrouw werd vastgesteld en deze waarde aan de evolutie van het ABEX-indexcijfer wordt aangepast. Voor deze aanpassing worden de verzekerde bedragen gekoppeld aan de evolutie van het ABEX-indexcijfer.

ABEX, de Associatie van Belgische Experten

ABEX is de afkorting voor de Associatie van Belgische Experten. Deze experten hebben een index ontwikkeld die als standaard wordt gebruikt door verzekeringsmaatschappijen die brandverzekeringen aanbieden.

Het ABEX indexcijfer wordt twee keer per jaar bepaald en houdt rekening met de evolutie van de bouwkosten in België. Hiervoor kijken ze naar de prijzen van de bouwmaterialen en de loonkosten die in de bouwsector worden toegepast.