Verzekeringsmakelaar

Vie privée

We stellen alles in het werk om uw bezoek en het gebruik van deze website zo veilig en aangenaam mogelijk te maken. Deze website (de “Website”) is eigendom van en wordt beheerd door Cited B.V.B.A. (verder ook genoemd als de “Onderneming”, “we”, “wij”, of “ons”, met hoofdzetel in Brussel, België.

We respecteren uw privacy en behandelen uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en veiligheidsmaatregelen. Ons privacybeleid heeft voornamelijk betrekking op de persoonlijke gegevens die u ons bezorgt door het gebruik van deze website, en de manieren waarop we gegevens verzamelen, gebruiken en delen. Met uitzondering van waar dit anders zou worden vermeld in dit privacybeleid en behalve wanneer we uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen van u, zullen we uw gegevens niet verkopen of ontsluiten met derde partijen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij het voorbereiden, opmaken en bezorgen van prijsoffertes voor de verzekeringsproducten die u via deze website vindt.

Versturen van uw persoonlijke gegevens

We helpen via deze website consumenten bij het vinden van onder meer verzekeringsproducten. De consument kan via de website prijsoffertes aanvragen voor diverse types verzekeringen. Om van verzekeringsondernemingen (de “Aanbieders” of “Aanbieder”) een prijsofferte op maat van de persoonlijke situatie van de klant te kunnen ontvangen, wordt bij de prijsaanvraagformulieren en contactformulieren gevraagd om persoonlijke gegevens in te geven. Gezien verschillende verzekeringsondernemingen verschillende persoonlijke gegevens vereisen, is het in het voordeel van de consument om zoveel mogelijk relevante gegevens te vermelden die nuttig kunnen zijn om een zo nauwkeurig mogelijke prijsofferte te ontvangen.

Gebruik van uw gegevens

Door op de knoppen of hyperlinks (“Offerte aanvragen”, “Prijsofferte aanvragen”,…) te klikken, verklaart de gebruiker zich akkoord dat zijn of haar gegevens worden gedeeld met verschillende verzekeringsondernemingen zodat de gebruiker prijsoffertes kan ontvangen op basis van de gegevens die worden verstuurd via de offerteformulieren. De gebruiker geeft hierbij eveneens toestemming aan de betrokken verzekeringsondernemingen om gecontacteerd te worden om eventuele vereiste, aanvullende gegevens te verzamelen om een correcte prijsofferte te kunnen opmaken. De verzekeringsondernemingen zijn gehouden aan de wettelijke bepalingen omtrent het inwinnen van gegevens van consumenten.

Als gebruiker van deze website erkent u en verklaart u zich ermee akkoord dat elke Aanbieder die een offerte-aanvraag van u ontvangt via deze Website uw gegevens kan gebruiken voor het opstellen van een prijsofferte en hierbij, indien nodig, uw kredietwaardigheid en de geldigheid van uw rijbewijs mag verifiëren.

Door deze Website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de Voorwaarden voor het gebruik van deze website, evenals met ons privacybeleid. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld door het eventueel niet naleven van ons privacybeleid of het schenden van de Belgische wetgeving door een Aanbieder of andere derde partij aan wie uw gegevens worden bezorgd teneinde u te kunnen laten genieten van onze dienstverlening. In dergelijk geval dient u ons te contacteren zodat uw klacht kan worden onderzocht en met de grootste zorg kan worden behandeld.

De persoonlijke gegevens die u deelt via deze Website, kunnen onder meer omvatten: uw voornaam, familienaam, adresgegevens, geboortedatum, contactinformatie, rijbewijsnummer, evenals gegevens omtrent bezittingen die u wenst te verzekeren, zoals uw woning, wagen, motorfiets, etc.

De persoonlijke gegevens die u verschaft worden in hoofdzaak door ons gebruikt om verzekeringsondernemingen toe te laten om u prijsoffertes te kunnen bezorgen. Uw gegevens kunnen door ons ook worden gebruikt voor onder meer onderstaande doeleinden:

  • Om u op de hoogte te houden over wijzigingen en verbeteringen op de Website, evenals om u te informeren over nieuwe producten, diensten en promoties. U kan ons als gebruiker op elk moment contacteren met een verzoek om uw gegevens te laten wijzigen of schrappen;
  • Om ons te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten;
  • Onze producten en diensten af te stemmen op uw persoonlijke voorkeurzen, teneinde u een betere gebruikservaring op onze website te laten genieten en om u producten & promoties te kunnen aanbieden die nauwer aansluiten bij uw profiel;
  • Om een optimale werking van onze producten en website te kunnen garanderen.
  • Om onderzoek & analyse uit te voeren om u in de toekomst een beter dienstverlening en betere producten kunnen aanbieden;

Consumentenrapporten

Verzekeringsondernemingen consulteren in bepaalde gevallen consumentenrapporten om meer gedetailleerde informatie te verzamelen in verband met een aanvraag voor het ontvangen van een prijsofferte voor consumenten. Deze informatie kan betrekking hebben op uw kredietwaardigheid, gezondheidstoestand, rijbewijs, of andere informatie relevant voor verzekeringsproducten en verzekeringsrisico’s. Door via deze Website een offerte aan te vragen, erkent u dat u hierdoor verzekeringsondernemingen uw schriftelijke toestemming bezorgt om dergelijk bijkomende informatie in te winnen indien dit nodig wordt geacht door de verzekeringsonderneming.

Tracking van het gebruik van de Website

Zoals de meeste bedrijven actief via het Internet, verzamelen en analyseren we het gebruik van onze website. Hierdoor kunnen we u betere diensten, producten en meer veiligheid laten genieten. De verzamelde gegevens laten ons ook toe om onze producten en diensten op maat van uw profiel af te stemmen, om frauduleus gebruik van onze website te detecteren en om de interactie tussen u en ons te optimaliseren.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met het gebruik van deze cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die door de webserver van een website in de internetbrowser van uw pc of op mobiel toestel worden geplaatst wanneer u de Website consulteert. Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website of bij latere bezoeken.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website.

Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website of de advertenties op een website relevanter te maken voor het profiel van de bezoeker zodat deze beter aansluiten bij zijn of haar persoonlijke smaak en noden.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org. U kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Marketing & Communicatie

We houden u op geregelde tijdstippen op de hoogte over nieuwe promoties & acties op onze website. Indien u geen commerciële e-mailberichten van ons wenst te ontvangen, dan kan u zich op elk ogenblik uitschrijven op deze berichten door op de uitschrijflink te klikken onderaan het bericht met de commerciële boodschap. U kan ons ook steeds contacteren via [email protected] met uw verzoek om geen commerciële e-mails meer te ontvangen van ons.

U kan los van de commerciële boodschappen ook berichten van ons ontvangen omtrent nieuwe producten, diensten of functionaliteiten die u waardevol kan vinden. Gelieve te noteren dat u ons per e-mail dient te contacteren indien u zich ook voor deze berichten wenst te desabonneren.

Samengebundelde gebruiksinformatie omtrent het gebruik van onze website

We kunnen bepaalde informatie en statitistische gegevens delen met derde partijen, zonder dat uw persoonlijke gegevens herkenbaar worden voor deze derden, bijvoorbeeld gegevens omtrent het aantal keren dat een bepaalde hyperlink of advertentie werd weergegeven op de Website.

Fusie of verkoop van de onderneming

Indien we als onderneming ooit geconfronteerd zouden worden met een faillissement, fusie of verkoop, dan zullen de gegevens die we van u hebben ontvangen via deze website worden beschouwd als eigendom van de onderneming en zullen de eigendomsrechten mogelijk overgeheven worden naar de nieuwe eigenaar.

Promoties

Bij bepaalde promotionele acties kan u om bijkomende persoonlijke gegevens worden verzocht. Bij dergelijk acties zijn mogelijk andere voorwaarden van toepassing; de voorwaarden horend bij de actie nemen in dergelijk geval voorrang op de voorwaarden uit dit privacybeleid.

Toegestane gebruikers

Deze website wordt gehost in België en is exclusief bestemd voor inwoners van België. Door deze website te consulteren verklaart u zich bevoegd om informatie te verzenden via de formulieren op deze website, en biedt u ons uitdrukkelijk toestemming om de gegevens die u ons bezorgt te verwerken teneinde onze dienstverlening optimaal te kunnen verzorgen.

Beveiliging

We nemen technische & organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk of opzettelijk verloren gaan, worden gemanipuleerd of dat er toegang wordt verkregen door onbevoegde personen tot uw gegevens. Onze gegevensverwerking en onze beveiligingsmaatregelen worden constant in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen verbeterd. Mocht er ondanks onze veiligheidsmaatregelen alsnog een niet-geautoriseerde derde partij toegang verschaffen tot uw gegevens, dan zal u ons vrijwaren voor eventuele schade die hieruit kan voortvloeien.

Wijzigingen

We behouden ons het recht om dit privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Het gewijzigde beleid zal automatisch van toepassing zijn op het gebruik van de Website vanaf publicatie ervan op deze website.

Contact opnemen

Indien u bepaalde vragen of opmerkingen heeft over deze website of ons privacybeleid, dan kan u ons per e-mail bereiken op [email protected] of per gewone post op volgende adres:

Assuraweb.be | 36, Blvd Bischoffsheim | 1000 Bruxelles | Belgique