Verzekering aansprakelijkheid BA

Aansprakelijkheidsverzekering Federale Verzekering

De verzekering Tienjarige Aansprakelijkheid voor particulieren F-10 dekt gedurende een periode van 10 jaar de aansprakelijkheid van de aannemer en van de architect of het studiebureau, in geval van zware gebreken aan het nieuwe gebouw. Ze dekt tevens de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, en de burenhinder. Welke goederen zijn verzekerd? Bouwwerken en  woonhuizen of kantoorgebouwen,... verder lezen