Kapitaalverzekering Assuraweb
Overlijdensverzekeringen BNP Paribas Fortis

Verzekering Effectenrekening | BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis VerzekeringenAls je onverwacht door een ongeval overlijdt, dan hoeven jouw nabestaanden financieel niet in de kou te staan. Heb je effecten op een Effectenrekening bij BNP Paribas Fortis, dan kan je jouw dierbaren meteen bijkomende liquide middelen bezorgen. En zo hoeven zij niet op de vrijgave van deze effecten te wachten.

 • Gemoedsrust
  Als je overlijdt door een ongeval, dan lenig je de financiële zorgen van jouw nabestaanden.
 • Snelle uitbetaling
  De begunstigden beschikken op korte termijn over liquide middelen.
 • Vooruitziend
  Jouw nabestaanden kunnen (gedeeltelijk) de successierechten op het vermogensdeel van de Effectenrekening betalen.

Bij overlijden door ongeval van de (mede-)houder van de verzekerde effectenrekening, garandeert deze verzekering de uitbetaling van 35% van de verzekerde waarde van jouw Effectenrekening op de dag van het ongeval (rekening houdend met de minimum- en maximumuitkeringen).

Vanaf 70 jaar is een degressiviteit van de vergoeding van toepassing. Indien de verzekerde een leeftijd heeft tussen 70 en 84 jaar, wordt bij overlijden door ongeval 20% van de waarde van de verzekerde effectenrekening uitgekeerd. Tussen 85 en 94 jaar vermindert dit percentage tot 10% en na 95 jaar bedraagt dit percentage nog 5%.

Wat wordt precies beschouwd als een ‘ongeval’?

Onder ongeval wordt verstaan elke gebeurtenis die het gevolg is van een plotselinge en toevallige werking van een uitwendige oorzaak, onafhankelijk van het organisme van de verzekerde en die het overlijden tot rechtstreeks gevolg heeft.

Wat ook wordt gelijkgesteld met een ongeval zijn het overlijden dat het onmiddellijk gevolg is van een val, een verkeersongeval of een verdrinking.

Om welke tegoeden gaat het?

 • Alle effecten van de Effectenrekening.
 • De door de (mede)houder en/of diens echtgeno(o)t(e) geopende pensioenspaarrekeningen in het kader van het stelsel van pensioensparen bij BNP Paribas Fortis. De Beleggersrekening(en) gebonden aan de verzekerde Effectenrekening, op voorwaarde dat de (mede)houders van beide rekeningen volledig dezelfde zijn.

Welke bedragen zijn verzekerd?

 • Minimumuitkering van € 2.500,00 per verzekerde Effectenrekening, ook al ligt de verzekerde waarde van de betrokken tegoeden lager.
 • Maximumuitkering van € 62.000,00 per verzekerde Effectenrekening.
 • Maximumuitkering van € 124.000,00 per verzekerde (die over meerdere effectenrekeningen met verzekering beschikt).

De begunstigden beschikken binnen een korte termijn over liquide middelen. Hierdoor kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat de effecten noodgedwongen verkocht moeten worden op een ongunstig moment.

In de meeste gevallen zijn die liquide middelen voldoende om de successierechten te betalen die verschuldigd zijn op het vermogensdeel van de Effectenrekening.

De Effectenrekeningverzekering kost € 14,80 per jaar (inclusief taks) en per Effectenrekening. Een klein bedrag voor een grote gemoedsrust.