Overlijdensverzekering
Overlijdensverzekeringen BNP Paribas Fortis

Tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal

BNP Paribas Fortis VerzekeringenDe Tijdelijke verzekering met vast kapitaal garandeert jouw nabestaanden een door jou bepaald kapitaal als je overlijdt. Zo voorkom je dat ze voor financiële problemen komen te staan als jouw  maandelijkse inkomen wegvalt.

Wanneer je overlijdt, dan kunnen jouw nabestaanden snel in financiële problemen komen. Omdat jouw inkomsten wegvallen, en zij de openstaande kredieten of andere schulden niet meer kunnen terugbetalen.

Vermijd die financiële kater met een overlijdensverzekering. Jouw nabestaanden krijgen het vooropgestelde kapitaal indien je vroegtijdig zou overlijden.

  • Zekerheid
    Behoed jouw nabestaanden voor financiële problemen
  • Fiscaal voordeel
    Jouw premies zorgen mogelijk meteen voor belastingaftrek
  • Bescherming bij invaliditeit mogelijk

Uitgebreide waarborg voor jouw nabestaanden

Je benoemt zelf de begunstigde in jouw overlijdensverzekering. Als je overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering, dan wordt het vooropgestelde eindbedrag in één keer uitgekeerd aan die begunstigde.

Je kiest bij aanvang zelf hoe hoog dat bedrag is. Uiteraard kan je dat gaandeweg aanpassen.

Lage premies met fiscale aftrek

Jouw premie is laag in verhouding tot het beschermde kapitaal. Zeker als je jou op jonge leeftijd reeds verzekert.

Bovendien komen jouw premies, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor fiscale aftrek in het fiscale regime Langetermijnsparen, en dit tot een maximumbedrag van 2.260 EUR per jaar (inkomsten 2013). Via jouw belastingaangifte kan je naderhand 30% van deze premies recupereren.

Bescherming bij invaliditeit

Een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal verzekert een vooraf bepaald kapitaal dat bij overlijden zal uitgekeerd worden aan de begunstigde(n).

Maar wat als je invalide wordt door een zwaar ongeval of ziekte? Ook dan valt een inkomen weg en wordt het financieel moeilijker.

In jouw tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal kan je een bijkomende dekking opnemen die jou financieel beschermt bij invaliditeit.

Met deze optionele, bijkomende waarborg Bescherming bij invaliditeit betaalt de verzekeraar gedurende maximaal drie jaar een maandelijkse rente uit als je na een ziekte of ongeval een tijdelijke of blijvende invaliditeit van minstens 66 % hebt. De wachttijd bedraagt 90 dagen. Jouw rente bij invaliditeit hangt af van het verzekerde kapitaal in jouw contract en bedraagt maximaal € 1000/maand.