Overlijdensverzekeringen BNP Paribas Fortis

Schuldsaldoverzekering voor woonkrediet

BNP Paribas Fortis VerzekeringenDe Schuldsaldoverzekering voorziet in de terugbetaling van het uitstaande saldo van jouw Woonkrediet bij vroegtijdig overlijden. Je kiest zelf welk percentage van het ontleende bedrag je wenst te verzekeren.

 • Zekerheid
  Als de verzekerde overlijdt, zijn zowel nabestaanden als het gezinsvermogen beschermd
 • Tot 4 maanden gratis dekking
 • Fiscaal voordeel
  Er wordt gezorgd voor de fiscale optimalisatie van jouw woonkredietdossier, inclusief de premie(s) voor jouw schuldsaldo­verzekering
 • Vrije keuze
  Je kiest zelf hoe je jouw premie betaalt
 • Bescherming bij invaliditeit mogelijk

Er worden drie formules op basis van de premiebetaling onderscheiden. Afhankelijk van jouw budget, jouw fiscale mogelijkheden,… kan je de premie in één keer betalen of op termijn, dankzij onze genivelleerde premies of met onze risicopremies. Je kan zelfs een combinatie van verschillende formules overwegen:

Schuldsaldoverzekering met enige premie

Je betaalt de premie in één keer en geniet maximaal van de fiscale ruimte in het eerste jaar van jouw woonkrediet. Als je bovendien het bedrag ervan op hetzelfde moment leent, spreid je die kosten over de hele duur van het krediet.

Schuldsaldoverzekering met genivelleerde premies

Je kan de fiscale voordelen in sommige gevallen optimaliseren door de betaling van de totale premie te spreiden. Afhankelijk van jouw fiscale ruimte in het eerste jaar, kan je bovendien de eerste premie verhogen en de volgende verminderen. De spreiding is mogelijk over maximaal 2/3 van de looptijd van de verzekering.

Schuldsaldoverzekering met risicopremies

Je voorkomt elk risico van onderverzekering van het krediet. Je betaalt een premie die jaarlijks wordt aangepast aan het nog verschuldigde kapitaal, de rentevoet en de looptijd van het krediet.

De duur van de verzekeringsovereenkomst stemt in principe overeen met de totale looptijd van het Woonkrediet waaraan de verzekering gekoppeld is.

Totale Bescherming

Een Woonkrediet wordt vaak gepland op basis van een dubbel inkomen: het overlijden van één van beide partners kan dan ook ernstige financiële gevolgen hebben. Daarom wordt bij de ‘Totale bescherming’ één (of meerdere) schuldsaldoverzekering(en) gesloten per kredietnemer, en dat voor het volledige kredietbedrag. De veiligheid die de Totale bescherming biedt, is evident: de kredietlast verdwijnt volledig bij het overlijden van een van de kredietnemers.

Bescherming bij invaliditeit

Een schuldsaldoverzekering garandeert de (gehele of gedeeltelijke) terugbetaling van jouw hypothecaire lening als je overlijdt. Zo bespaar je jouw partner financiële zorgen. Maar wat als je invalide wordt door een zwaar ongeval of ziekte? Ook dan valt een inkomen weg en wordt het financieel moeilijker. Zeker als je nog een lening hebt af te lossen. In jouw schuldsaldoverzekering kan je een bijkomende dekking opnemen die jou financieel beschermt bij invaliditeit. Met deze optionele, bijkomende waarborg Bescherming bij invaliditeit betaalt de verzekeringsmaatschappij gedurende maximaal drie jaar een maandelijkse rente uit als je na een ziekte of ongeval een tijdelijke of blijvende invaliditeit van minstens 66 % hebt. De wachttijd bedraagt 90 dagen. Jouw rente bij invaliditeit hangt af van het verzekerde kapitaal in jouw contract en van het type lening. De maximale rente bedraagt € 1000 /maand.

De schuldsaldoverzekering is een verzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.